1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten

ANSI standard för automatiska dörrar

Många anläggningar , i dessa dagar , är utrustade med automatiska dörrar . Dessa dörrar bidra till att maximera mängden trafik som säkert kan passera. Däremot har American National Standards Institute ( ANSI ) fasta förväntningar avseende funktion och konstruktion av dessa dörrar samt för deras synlighet . Förordningarna

flesta regler för automatiska dörrar kan placeras i ANSI /BHMA American National Standard för maskindrivna Fotgängare dörrar. Den senaste formuleringen av dessa standarder kom 2005 och specificerar krav och branschstandarder som organisationer måste följa. Detta är särskilt fallet med American Association of Automatisk dörr Manufacturers
Funktioner

Dessa bestämmelser erkänner tre primära typer av dörrar: . Fällbara , skjutbara och svängig . Skjutdörrar skall ha en mekanism som gör det möjligt för dem att svänga ut vid behov medan svängdörrar måste fungera i båda riktningarna för att möjliggöra " dubbelriktad trafik . " Vikdörrar måste också ha ett svängande funktion om de är belägna på en " punkt avstigning . " Addera tanke Synlighet & Ström

En av ANSI : s främsta oro är sikten . Detta gäller inte bara dörrarna själva , men också hur synen på dörren är utstakad och avrättades . Människor ska ha varje möjlighet att se mötande fotgängare och att falla i ordnade säkra mönster av in-och utpassering . Dessutom ANSI ger ytterligare specifikationer om hur kraften i den automatiska dörren ska förhålla sig till den vanliga trafikvolymende ska rymma . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom