1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten

OSHA Facility Inspektioner Certifiering

US Occupational Safety and Health Administration ansvarar för att reglera hälso-och säkerhetsrisker på arbetsplatsen . För att säkerställa att företagen uppfyller OSHA , OSHA inspektörer utför fysiska utvärderingar av utvalda arbetsplatser och utfärda certifieringar för de som passerar kontrollen . Funktion

emot en OSHA inspektion certifiering innebär en anläggning är i överensstämmelse med OSHA . Ett certifikat fungerar som OSHA: s godkännande att ett visst företag är att ta de nödvändiga medlen för att hålla arbetarna säkra . Många typer av anläggningar kräver OSHA kontrollintyg innan de kan arbeta för företag, bland annat bygg-och industriområden .

Records

OSHA upprätthåller register på alla anläggningar som inspekteras och certifierade . Inspektion certifiering rekord hus värdefull information , till exempel namnet på inspektören , datum för inspektionen , vilka slutsatser och resultat var i kontroll och då , i tillämpliga fall , är nästa kontroll certifieringen förnyas .
< Br >
Target

Enligt en oktoberdag 2010 release av OSHA : s Office of Communications , är OSHA: s avsikt att genomföra inspektioner på plats för anläggningar som har en hög frekvens av incidenter, skador och sjukdomar, som bygger på inspelade statistik . De typer av anläggningar på deras mål lista inkluderar vårdhem , personlig vård och fabriker . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom