1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten

Parkering Restriktioner för en Full Fuel Tanker Truck

Enligt avdelning 40 i Code of Federal Regulations , som reglerar skyddet av miljön och spill förebyggande , kontroll och motåtgärder planer , bränsle tankfordonanses vara förvaringskärl bränsle och måste behandlas som sådana. Förordningarna

Förutom Code of Federal Regulations , bör du också vara medveten om eventuella ytterligare statliga eller lokala kommun föreskrifter som begränsar där tankfartyg kan parkeras . Många städer förbjuder parkering av farliga material tankfartyg på sina gator .

Bensinstationer

Lastbilschaufförer som gör leveranser till bensinstationer måste se till att stationen är stängd för allmänheten och att tillgång till pumpen och leveransområdeär stängd under leveransperioden .

truck Stops

lastbilar får parkera på anvisad bilen stannar . Förare måste parkera på särskilt utsedda tankområden. Dessa områden kommer att vara så långt bort från allmänheten och andra bilar som möjligt . Dessa områden är inte nära till vatten, såsom floder och våtmarker , för att förhindra skador på den lokala eko - systemet i händelse av läckage eller spill . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom