1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten

Standard för säkerhet Öga Dusch

ögontvättstationeri USA omfattas av American National Standards Institute ( ANSI ) och International Safety Equipment Association ( ISEA ) föreskrifter och Occupational Safety Health Administration ( OSHA ) standarder . American National Standards Institute ( ANSI ) /International Safety Equipment Association ( ISEA )

American National Standards Institute ( ANSI ) och International Safety Equipment Association ( ISEA ) har en gemensam standard för ögondusch och dusch anläggningar . Den version som för 2009 är ANSI /ISEA Z358.1 - 2009 . Standarden omfattar sådana parametrar som flöden, temperaturer och översköljning mönster .
Occupational Safety Health Administration ( OSHA )

OSHA 29 CFR 1910 ( Arbetarskydds Standards ) och 29 CFR 1926 ( Säkerhet och hälsoreglementet för Construction ) omfattar även stationer för ögonsköljning . OSHA fastställs standarder , överlappande med ANSI /ISEA standarder, såsom vattentemperatur , flöde och krav inspektion .
Standard

Säkerhetsögonduscharstandarder är nödvändiga för att se till att eventuella föroreningar ögat kan tvättas ut så snabbt och säkert som möjligt vid en station nära där händelsen inträffade. Ögonduschar måste ha en tillräcklig tillgång på rent vatten för att säkerställa en noggrann sköljning , och kontroller måste ske för att säkerställa att stationen är i skick när en nödsituation uppstår . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom