1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten

Termite Gasning Säkerhet

Termiter är destruktiva insekter som kan orsaka allvarliga skador på trä i ditt hem . USA är hem för flera olika arter av termiter , inklusive de underjordiska och drywood arter . Det finns förebyggande åtgärder som kan vidtas för att hålla termiter bort från bostäder , till exempel eliminera fukt runt trä strukturen i huset . Om termiter redan finns , är gasning ett alternativ för att hantera angrepp . Risker

Alla desinfektionsprodukter är giftiga för människor . På grund av den giftiga arten av rökningsmedel bör försiktighet iakttas när de används . När dessa produkter används med omsorg , blir förfarandet för att tillämpa dem mindre farliga , per livsmedels-och jordbruksorganisation FN. Det är viktigt att veta innan du börjar använda ett desinfektionsmedel hur mycket kan säkert användas , och hur länge den kan användas till dess att det inte längre är säkert att utsättas för det . Mängden och exponeringsgränsen är beroende av den specifika desinfektionsmedel .
Regelbunden exponering
p Det finns en ökad risk för arbetstagare som utsätts för rökningsmedel på regelbunden basis . De som regelbundet utsätts för desinfektionskemikalierbör informera sin läkare om sin exponering , och de bör ha regelbundna kontroller . Addera Säkerhet Före och efter Bränning
< p > Det finns säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder som bör sättas på plats innan gasning startar . Innan proceduren börjar bör du se till att det finns mer än en person som arbetar med projektet i händelse av en nödsituation . De som deltar i gasning processen bör vara utbildad i första hjälpen , och en förbandslåda bör vara i närheten när gasning börjar .
Säkerhet vid gasning

vid gasning vård bör vidtas för att se till att kemikalierna inte vidrör huden . Om kemikalierna skulle komma i kontakt med huden , bör det drabbade området sköljas omedelbart med tvål och vatten . Any kläder som kommer i kontakt med desinfektionsmedlet bör tas bort så snart som möjligt . Gasmasker som godkänts av en statlig myndighet som ska användas under gasning processen .
Alternativ

Gasning är inte det enda alternativet för att bli av termiter . Det finns också en vätskebehandling som dödar termiter vid kontakt , samt termit beten som sprider bekämpningsmedel. Borat termiter behandlingar kan appliceras på trä av hemmet när det byggs . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom