1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten

Alkohol Efterlevnad Utbildning

Alkoholefterlevnadsutbildningsprogram uppmuntra ansvarsfull marknadsföring , servering och konsumtion av alkoholhaltiga drycker , enligt " Alkohol Efterlevnad Utbildning " i Oklahoma Restaurant Association . Sådana program öka medvetenheten om farorna med att konsumera alkoholhaltiga drycker , lär restaurangarbetare hur man handskas med kunder , informera anläggningar som serverar alkohol av sina rättsliga skyldigheter och eliminera sälja alkohol till minderåriga ungdomar . Alkohol överensstämmelse garanterar också säkerheten för flygbolag , tåg , buss och tunnelbana anställda , tillsammans med övriga medarbetare i den offentliga transportbranschen , och deras passagerare . Server Training

Server utbildning lär restaurang anställda hur man känner igen tecken på att en kund är berusad , känna igen falska ID, tillämpa statens lag om försäljning och konsumtion av alkohol och uttrycker oro för kundens säkerhet , säger Oklahoma Restaurant Association webbplats . Sådana verkstäder skydda anläggningar från ansvar i händelse att någon orsakar en olycka efter att ha lämnat restaurangen .
Visor Training

Visor utbildning fokuserar på att hålla en chefs personal alkoholfri . Workshops adress hur man genomför och genomdriva ett ämne program missbruk förebyggande och politik , hur man känner igen berusning , hur man hanterar anställda som verkar vara påverkad och hur man konfrontera dessa anställda , enligt den artikel med rubriken , " tillsyn " 60/60 Training Program " i Buckley Productions hemsida . Sådana program visar hur även en drink kan påverka arbetsprestationen . Addera Hem träningsprogram

Andra företag erbjuder ett nationellt utbildningsprogram via Internet för etablering ägare som vill ha obegränsad tillgång till ett utbildningsprogram , enligt " On -Line Training " sida av Regulatory Compliance Services , Inc.: s hemsida . Sådan utbildning online inkluderar ber om ID , konfronterar en kund som är berusad , ansvarsfull alkoholservering , hantera en anläggning på rätt sätt och visa erforderlig skyltning i en anläggning för att hindra olagligt eller överdrivet drickande . I kursen ingår även en omfattande tentamen i slutet .
Utbildning för Transport specialister

Enligt " Office of Drug & Alcohol Policy & Compliance " sidan av den amerikanska Department of Transportation ( DOT ) webbplats, transport Employee Testing Act från 1991 Omnibus kräver drog-och alkoholtestning för flygbolagsanställda, lastbilsförare , tåg och tunnelbaneoperatöreroch andra i transportfältet. Dessutom publicerar DOT regler och förfaranden för proven .
Efterlevnad Kontrollerar

En kontroll efterlevs är en metod för att identifiera anläggningar som säljer alkohol till minderåriga , enligt en artikel med rubriken , " Efterlevnad Kontroller " vid University of Minnesota webbplats . I sådana förfaranden , väntar en polisman som ett mindre försök att köpa alkohol i en bar eller närbutik . Om köpet lyckas utfärdar officeren etableringen ett citat . Sådana kontroller , vilka lokala föreskrifter i ett visst område mandat och brottsbekämpande myndigheter driva , varnar lokala anläggningar för de juridiska riskerna med att sälja alkohol till minderåriga . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom