1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten

OSHA riktlinjer för tandvården

The Yrke Safety and Health Administration division av Förenta staternas Department of Labor genererade regler för att skydda tandläkare när de eller deras assistenter kommer i kontakt med blod eller humana blodkomponenter och potentiellt farliga kemikalier . Blodburna patogener

OSHA följer Centers for Disease Control och Provention standarder när det gäller blodburna patogener . Något objekt utsätts för blod måste kastas i en särskild biologiskt - utsedda avfallssystem eller tvättning anläggning . Alla skador och exponeringar skall registreras , och den exponerade personen ska rapportera till en läkare inom 24 timmar för att schemalägga möjliga behandling . Tandläkaren måste hålla ett lättillgängligt kopia av en exponering kontrollplan för assistenter och rengöring besättning .
Skyddsutrustning

Alla anställda som utsätts för blodburna patogener och kroppsvätskor måste bära skyddsutrustning . Tandläkaren ger detta skyddsutrustning för att dentala assistenter utan extra kostnad . Utrustningen inkluderar rockar , skyddsrockar , handskar, ansiktsskydd och skyddsglasögon .

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom