1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Aloe Risker

Den Aloe Vera har applicerats på huden som ett botemedel i tusentals år . Den klara gelen från växtens tjocka , taggiga blad lindrar solbränna , hjälper till att läka skärsår och klara upp utslag och hudinfektioner . Ett derivat av den inre delen av bladet har också använts som ett laxermedel . Men aloe kan interagera med mediciner och kan vara giftigt vid förtäring . Minimera riskerna med denna naturliga läkemedel genom att veta vad de är . Mot diabetes

Eftersom ämnen som tas upp av huden in i blodomloppet precis som alla läkemedel , kan topikal aloe interagera med läkemedel . Glibenklamid, ett läkemedel för att kontrollera blodsocker och triglycerider , används för att behandla diabetes 2 . Om du använder aktuell aloe eller om du äter aloe juice som en näringsmässig eller kosttillskott och du tar glibenklamid, ska du diskutera eventuella risker med din läkare för att undvika svängningar i blodsockernivåer .
laxerande Risker

Studier visar att använda aloe latex , en substans från den inre blad , som laxermedel läcker kalium från väggen av tarmen . Användaren måste ta större och större doser för att uppnå samma effekt och som kan leda till en annan risk . Medline Plus rapporterar att höga doser av aloe under en längre tid kan leda till njurproblem , hjärtstörningar, muskelsvaghet , diarré , leverproblem och eventuellt cancer . Den amerikanska Food and Drug Administration har förbjudit användningen av aloe latex i laxermedel . Addera Diuretika och Digoxin

Eftersom aloe kan sänka kaliumnivåerna i kroppen , någon som tar diuretika , som sänker kalium , bör inte förtäras aloe produkter . Det är ännu viktigare råd om du tar digoxin , en hjärtmedicin som föreskrivs för arytmi och hjärtsvikt . Kombinationen av digoxin och aloe kan minska kalium till farligt låga nivåer .
Aloe Förgiftning

Många av de produkter som innehåller aloe är inte meningen att sväljas, och förtäring kan orsaka allvarlig diarré , utslag , synnedsättning , svåra magsmärtor , hudirritation , kräkningar och hals svullnad som kan leda till andningssvårigheter . Inandning av ett ämne som innehåller aloe kan också orsaka andningssvårigheter. I händelse av en aloe produkten förtärs av misstag och orsakar en reaktion , kontakta gift och vara förberedda på en eventuell akuten besök, beroende på svårighetsgraden av symtomen . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom