1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa
| | Hälsa och Sjukdom >  | Cancer | Kemoterapi |

Hur betala för kemoterapi

Patienterna betalar vanligen för kemoterapi genom privat sjukförsäkring eller genom planer som Medicare Part B. försäkringar inte alltid täcker hela kostnaden för kemoterapi dock, så det är viktigt att ta reda på vilka kostnader du måste ta . Detta är vad du behöver
dator med tillgång till Internet
Visa fler Instruktioner
Betala för kemoterapi genom försäkring
1

reda på från ditt försäkringsbolag om din föreslagna cytostatikabehandling regim kommer att täckas . Du behöver information från din läkare om vilka läkemedel som ska användas , hur länge de kommer att användas , hur de ska förvaltas och om de kommer att administreras på sjukhus eller på en öppenvårdsmottagning .
2

Ta reda på om du är berättigad till Medicaid . I vissa fall , kan Medicaid hjälpa människor i ekonomiskt behov betala för kemoterapi . Om du misstänker att du kan behöva hjälp genom Medicaid , kontakta din lokala regeringen socialkontoret strax efter du har fått diagnosen cancer . Addera 3

Följ upp med ditt försäkringsbolag . Om ditt försäkringsbolag initialt förnekar en fordran eller anger att det inte kommer att betala för din behandling , fråga din läkare för att förse företaget med bevis för att behandlingen är effektiv för din typ av cancer . Om du är långlivade , kan ditt försäkringsbolag så småningom gå med på att betala .
4

Seek säkerhet i antal . Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i USA varje år , och det har påverkat miljontals människor över hela landet . Grupper som American Cancer Society ( se Resurser nedan ) fungera som förespråkare för cancerpatienter , och organisationen kan ge dig information om att hantera de ekonomiska effekterna av cancer .
Utnyttja Andra resurser

5

Undersök kliniska prövningar. Kliniska prövningar testa de nyaste formerna av cancer och är ibland gratis . Vara medveten om, men att ditt försäkringsbolag inte kan täcka alla kostnader som du ådrar sig under den kliniska prövningen .
6

Fråga din vårdgivaren eller en socialarbetare för hänvisningar till resurser som kan hjälpa dig att betala för några av de out -of -utlägg i samband med kemoterapi .
7

Överväg att ändra din livsstil för att betala självrisker , till exempel skära ned på andra utgifter .
8

Fråga din arbetsgivare om planerna bistånd . Du kanske kan låna pengar mot en pensionsplan , använda extra sjukdagar eller berättiga till särskilda personalfria lån eller förmåner .
9 p Om du har ekonomiska problem , fråga din sjukhus eller behandlingsleverantör för information om sina sociala tjänster . Socialtjänsten kan ofta hänvisa dig till stödtjänster eller resurser som ger ekonomiskt stöd . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom