1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Weird Genetiska sjukdomar

Genetiska sjukdomar uppstår när DNA i våra celler inte kopiera på rätt sätt, vilket resulterar i någon abnormitet . Vissa avvikelser inkluderar ärftlig smärtokänslighet , som inte tillåter patienten att uppleva smärta , eller Moebius syndrom , som hindrar en person från att ha ansiktsuttryck . Typer

Genetiska sjukdomar förekommer i fyra olika typer: . Kromosomala , multifaktoriell , singel - genen och mitokondriell
orsaker

Kromosomala genetiska sjukdomar inträffa när strukturen av kromosomen ändras på något sätt. Multifaktoriell uppträder då mer än en gen DNA muteras , medan en enda gen störningar uppstår när en enda gen har ett DNA- mutation. Mitokondriella genetiska sjukdomar uppstår när DNA i cellens mitokondrier muterar .

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom