1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Skyddsombud Träning

Skyddsombud är ansvariga för att övervaka efterlevnaden säkerhet inom en organisation . Samtliga affärsenheter måste följa de säkerhetsstandarder som anges av US Occupational Safety and Health Administration ( OSHA ) . Därför företagen anställa skyddsombud att garantera säkerheten på arbetsplatsen för de anställda . Identifiering

Skyddsombud utbildning utbildar människor om hur man identifierar risker på arbetsplatsen . Vissa yrkesrisker är väl kända , medan andra är mindre iögonfallande . Det är upp till den säkerhetsansvarige för att utbilda de anställda om olika sätt att känna igen faror samt skapa riktlinjer och rutiner för att identifiera risker .

Typer

Skyddsombud måste vara beredd att ta itu med olika typer av yrkesrisker , enligt OSHA Outreach träningsprogram faktablad . Utbildningsprogram lär nyckelbegrepp , till exempel utrustning säkerhet , kemikaliesäkerhet , fara kommunikation , personal skyddsutrustning kompetenser , brandsäkerhet och utrymning , och säkerhetsrisker som är direkt relaterade till en viss bransch . Addera
Betydelse

Utbildning för skyddsombud tillåter dem att hålla sig informerade om OSHA uppdateringar så att deras företag kommer att vara i enlighet med föreskrifterna . Skyddsombud använder den information som de får för att skapa eller öka säkerheten hanteringsprotokoll inom sina organisationer . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom