1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Om symtom på blodpropp under graviditet

lodproppar uppträder naturligt som kroppens sätt att förhindra överdriven blodförlust från skada kirurgi barnfödsel eller andra omständigheter. Blodproppar under graviditeten är vanligare på grund av den överskjutande koagulationsfaktorn i den gravida moderns blod som är avsett att hjälpa till att avvärja överblödning efter leverans. De kan också uppstå på grund av långa perioder av inaktivitet från sängstöd eller kirurgisk tillförsel. Att känna tecken och symtom på blodproppar kommer att hjälpa förväntansfulla mödrar att identifiera dem tidigt och få behandling.

Trombofili Disorders

Enligt Dimes March är patienter med trombofili störningar i högre risk att utveckla blodproppar under graviditet såväl som efter leverans speciellt kirurgisk tillförsel. Trombofili-störningar uppmuntrar blodkoagulering genom att antingen hindra proteiner som förhindrar blodproppar eller genom att göra för mycket av proteinet som orsakar koagulering. Personer med trombofili-störningar uppvisar vanligtvis inte symtom på en daglig basis men de kan utveckla blodproppar på platser där de inte behövs och kan orsaka skador.

Djup venstrombos

Ett blod blodpropp som bildar sig i en större ben av benet och ibland armarna eller bäckenet kommer att orsaka plötslig smärta svullnad i benet fotleden eller kalven och ömhet. Huden i närheten av blodproppen kan bli röd eller missfärgad och kan vara varm vid beröringen. Denna typ av blodpropp kallas för djup venetrombos eller DVT.

Pulmonal embolism

Ibland kommer en DVT att lossna från sin ursprungliga position och resa till lungorna. Detta kallas lungemboli och kan vara extremt farligt. När blodproppen sätts in i lungorna eller hjärtat förhindras tillräckligt blodflöde till kroppen. Enligt American Society of Hematology är symptom på lungemboli skarp bröstsmärta ökad puls hosta som kan ge blod andfåddhet svettning och eventuellt feber. Omedelbar läkarvård krävs.

Blood Clots och Graviditet

National Heart Lung and Blood Institute rapporterar att missfall fortsatt födsel och utveckling av preeklampsi eller högt blodtryck under graviditeten kan orsakas av Eftersom många omständigheter kan spela en roll i förlusten av en graviditet genom missfall eller stillbirth och preeklampsi kan blodproppar eller blodproppssyndrom i vissa fall inte misstas eftersom det inte finns några andra symtom för att identifiera blodproppar som synder.

Förhindrande av blodpropp under graviditeten

Det amerikanska hematologiska samhället rapporterar att blodproppar under graviditeten i hög grad kan förebyggas. Att veta dina riskfaktorer familjehistoria och informera din läkare om denna information är avgörande. Under graviditeten är det viktigt att vara så aktiv som graviditeten tillåter särskilt om du riskerar att bilda blodproppar under eller omedelbart efter graviditeten. Känna tecken och symtom på blodproppar och omedelbart kontakta läkare om du misstänker blodpropp.

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom