1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Hur man klarar av att förlora barnomsorg

n verkligt svår situation förlorar vårdnad om dina barn. Även om varje fall är annorlunda finns det några allmänna strategier som kan hjälpa dig att bättre hantera att du förlorar vårdnaden av dina barn enligt "Nolo's Essential Guide to Divorce" av Emily Doskow. Dessa strategier finns för att hjälpa dig att hantera förlust av barnomsorg både personligen och juridiskt.

Dra full nytta av alla dina schemalagda besökstider. Att spendera all tillåten tid tillgänglig med barn är till hjälp för dig personligen och juridiskt. Genom besöket upprätthåller du ett meningsfullt förhållande med ditt barn. Dessutom visar du din förmåga att hantera och relatera till dina barn på ett lämpligt och hälsosamt sätt om du vill försöka återfå vårdnaden.

Anmäl dig till rådgivning eller behandling. Professionella är tillgängliga för att specifikt arbeta med människor som är i efterkrig av att förlora vårdnadshavandet.

Behåll en advokat. En advokat har det bästa stället att se till att dina rättigheter och intressen är fullt skyddade inte bara idag utan även i framtiden. American Bar Association upprätthåller resurser för att hjälpa dig att hitta en advokat för uthyrning eller en organisation som tillhandahåller kostnadsfri representation om du inte har råd att anställa en advokat.

Håll dina barn borta eldens linje. Klag inte till dina barn om förlust av vårdnad. Gör inte dåligt munnen den andra föräldern.

Lös upp för att vara tålamod. Falla inte för missuppfattningen att du omedelbart kan återvända till domstolen och söka restaurering av barnomsorg. Många stater kräver en viss tid att förfalla innan du kan lägga in en rörelse i det avseendet. Dessutom måste du visa en väsentlig förändring av omständigheterna vilket innebär att förvaringsarrangemanget som domstolen förordnat efter att du förlorat vårdnad inte längre ska tjäna dina barns bästa intressen.

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom