1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Tecken på att vara mentalt ostabil

sk instabilitet eller psykisk sjukdom är ett tillstånd som starkt påverkar en persons tankar och beteenden. Personer som är psykiskt instabila upplever ofta svårigheter att klara av vardagens funktioner krav och utmaningar. Det finns flera tecken och symtom som indikerar att en person lider av en mental instabilitet. Med behandling och vård kan många individer lära sig att hantera psykisk sjukdom.

Barn

Psykisk sjukdom utvecklas genom en persons liv från och med barndomen. Ofta behandlar en psykisk sjukdom tidigt ett mer positivt resultat. Hos små barn är tecken på mental instabilitet hyperaktivitet ångest eller överdriven oro och återkommande mardrömmar. I vissa fall uppvisar ett barn beteendeproblem som aggression olydnad och ofta tantrum. En mental instabilitet påverkar också ett barns betyg och sociala prestationer i skolan.

För ungdomar

I vissa fall fungerar ett barn och fungerar på ett hälsosamt sätt under sina första år då visar tecken på en mental ostabilitetsutveckling under hans föråldrade år. En för ungdom blir ibland plötsligt moody negativ arg oförmögen att klara av vardagliga aktiviteter eller problem och är självmord. Vanligtvis uppstår dessa känslomässiga förändringar med yttre visningar av motstånd mot myndighet som vandalism stöld eller truancy. I vissa fall upplever en föråldre fysiska problem som överdriven klagomål på sjukdomar och förändring i matvanor eller sovvanor. I andra fall blir pre-adolescenten också ämnesmissbruk.

Vuxna

Psykisk sjukdom utvecklas också under vuxen ålder. Ett tidigt tecken på psykisk sjukdom hos en vuxen är utvecklingen av långvarig och extrem depression. Denna depression inkluderar självmordstankar en oförmåga att klara av vardagliga problem socialt tillbakadragande extremt höga och låga dramatiska förändringar i sömn och matvanor och överdriven ångest och rädsla. I vissa fall upplever en psykiskt sjuk vuxen hallucinationer eller vanföreställningar. Andra tecken på mental instabilitet innefattar missbruk ilska förvirring förnekelse och flera oförklarliga fysiska sjukdomar.

Behandling

Mental instabilitet är behandlingsbar. Ofta kan en person med psykisk sjukdom helt återhämta sig vid behandling. I de flesta fall förbättrar behandlingen dock endast tillståndet. För bästa resultat ska behandlingen påbörjas vid första tecken på symtom på psykisk sjukdom. Typiskt kombinerar effektiv behandling psykologisk terapi med medicinering.

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom