1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

När att ta din baby till sjukhuset för en hög feber

v 10 sena telefonsamtal till läkare kommer från föräldrarna att oroa sig för att deras barn lider av hög feber enligt Cincinnati Childrens. Läkare anser feber något över kroppens normala oral temperatur på 98 6 grader Fahrenheit. När du försöker bestämma om du ska ta d......

Normal kroppstemperatur för småbarn

Den hypotalamus som finns i hjärnan känner till rätt temperatur för din barns kropp och sätter sin interna termostat i enlighet därmed. Vuxna och barns kroppstemperaturer brukar ligga runt 98 6 ° F men det kan variera något beroende på ett antal faktorer inklusive tid......

Tecken och symptom på övre luftvägsinfektion och öroninfektion hos Babies

vre andningsinfektioner och öroninfektioner är vanligare hos spädbarn än vuxna eftersom passagerna till lungorna och öronen är mycket mindre än hos vuxna. Övre andningsinfektioner och öroninfektioner kan orsakas av virus eller bakterier. Barnens läkarnätverk anger att ......

Hur hög är för hög för feber hos barn?

Kroppen använder feber för att bekämpa infektioner som virus- eller bakterieinfektioner. En feber tjänar ett funktionellt syfte i kroppen men en hög feber kan bli en hälsorisk för ditt barn. Att veta hur du tar ditt barns temperatur korrekt och när du ska söka läkarvår......

Temperaturen hos nyfödda barn

En barns temperatur i livmodern förblir konstant vid ungefär samma kroppstemperatur som moderens vilket är cirka 99 86 grader Fahrenheit enligt Birth.com. Webbplatsen rapporterar vidare att den gemensamma kroppstemperaturen för ett nyfött barn är cirka 96 8 grader Fah......

5 saker du behöver veta om feber hos barn

ken temperatur anses vara feber? Det finns ingen specifik temperatur som anses vara feber men en definieras typiskt av en oral temperatur över 99 5 grader F (37 5 grader C) öra och rektaltemperaturer över 100 4 grader F (38 grader C) och axillär temperatur över 100 ......

Tidig barndomsutveckling Definition

idig barndom spänner från födsel till ålder 8 år. Det här är en tid för kritisk förändring och utveckling som barn uppnår de fysiska och mentala färdigheter hon ska använda för resten av sitt liv. Centret på Utvecklingsbarnet på Harvard University jämför hjärnans utveck......

Babybenutveckling

nder deras första år utvecklas spädbarn utvecklingsmässigt från enkla reflexrörelser för att dra upp och gå. Bebisen behöver möjligheter att sträcka flytta och stärka benmusklerna för att främja en hälsosam benutveckling. Förståelse av benutveckling hjälper dig att väl......

Växtstadier för en människa

Mänsklig utveckling är processen att bli mogen både fysiskt och emotionellt. Denna process tar många år och en person går igenom många olika tillväxtsteg för att nå vuxenlivet det sista utvecklingsstadiet. Människor är komplexa varelser och varje stadium av tillväxten......

Stages of Intellectual Development in Children & Teenagers

sykologforskare har studerat intellektuell utveckling bland barn och ungdomar sedan Sigmund Freud först kom med sin teori om barnutveckling. I modern psykologi har scenteorier där barn går ut på nästa steg i social utveckling efter att ha fullgjort den nödvändiga kogni......

Den fysiska utvecklingen av 3 till 5-åriga barn

är ett barn växer förväntas han uppnå vissa milstolpar eller få möjlighet att utföra åldersanpassade uppgifter vilket indikerar nivån på hans utveckling. Vid bedömning av fysisk utveckling beaktas två stora områden: bruttomotorik dvs barnets förmåga att använda stora ......

Överdriven stimulering hos barn

Effekterna av överdriven stimulering hos ett barn kan uppstå när han är en bebis och kan fortsätta under hela barndomen. Ett överstimulerat barn kan kämpa med motoriska färdigheter språkkunskaper och sociala färdigheter vilket kan bidra till lärande eller beteendemäss......

Babyutveckling & Clapping

är din baby börjar växa och utvecklas kommer du att älska alla nya saker han kan göra. En av de mest betydelsefulla milstolpar som du kommer att märka är hans förmåga att klappa händerna. Klapande händer är faktiskt kulminationen på hans ständiga utveckling och förståe......

Varför är det viktigt att utveckla bruttomotorik i förskolebarn?

rutto motorfärdigheter inkluderar alla stora rörelser ditt barn gör med stora muskelgrupper. Att springa hoppa klättra och dansa är exempel. Din förskolebarn kommer sannolikt att engagera sig i dessa aktiviteter men uppmuntrande aktiviteter som utvecklar dessa färdig......

Fysiska faktorer som påverkar barnets utveckling

Varje barn utvecklas i en annan takt enligt Illinois Early Learning. Vissa barn kan göra vissa fysiska uppgifter innan deras kamrater kan men det kan vara normalt. Det finns emellertid fysiska faktorer som kan påverka hur ditt barn utvecklas. Sök råd från din läkare o......

Tidigare barndomsutvecklingsbedömningsverktyg

Tidig barndom är en kritisk period i ett barns liv under vilket språk läskunnighet motorisk social känslomässig och precognitiv färdighet utvecklas. Föräldrar läkare förskola och daghemspersonal behöver förstå hur ett barn utvecklas för att säkerställa att de tillh......

Social utveckling för Babies

ocial utveckling omfattar förtroende självbild självförtroende och förmåga att dela samarbeta och binda. Denna typ av utveckling är viktig för ditt barn och hans senare framgång i skolan och i vänskap. Under sitt första år av livet är lek och repetition särskilt vikt......

Barnens fina och bruttomotoriska färdigheter

Motorfärdigheter uppstår när hjärnan nervsystemet och musklerna alla arbetar tillsammans för att göra rörelser. Ditt barn kommer att utveckla fina och grova motoriska färdigheter genom riktade aktiviteter och perioder av fri och självständig lek. Även om varje barn är ......

Utvecklingsstadier i 5-månaders-Olds

id 5 månader gammal börjar ditt barn att agera mer som en liten person än en nyfödd. Trots att hon fortfarande är i spädbarnets utveckling utvecklar hon snabbt nya förmågor på vad som kan tyckas som en nästan daglig ränta. Hennes blivande fysiska sociala känslomässiga......

Brutto- och finmotorutveckling hos ADHD-barn

Många barn med uppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning eller ADHD är ständigt i rörelse. Men många av dessa barn har problem med att kontrollera dessa rörelser och brister i fina och grova motoriska färdigheter är vanliga. (referens 1) Dessa svårigheter kan orsak......

Utvecklingsmilstoler hos barn med autism

e flesta barn följer typiska utvecklingsmönster från födseln genom ungdomar. Barn med autismspektrum störning ASD gör inte. Skillnader upptäcks ofta tidigt och blir tydligare som barn med ASD börjar falla bakom utvecklingen av sina kamrater. I vissa fall förefaller em......

Bruttotillverkningsaktiviteter för spädbarn

Spela är inte bara ett sätt att få ditt barn att skratta och le men också ett sätt att uppmuntra sin fysiska och mentala utveckling. Grossmotorutveckling hänvisar till den stora fysiska utvecklingen som att kontrollera sitt huvud sittande krypa och senare gå. Brutto......

Förflyttningsaktiviteter för Autism

tt höja ett barn på det autistiska spektret kräver att föräldrarna utvecklar stor uppmärksamhet kring vilka typer av aktiviteter som är mest fördelaktiga för utvecklingen av deras barn. Att integrera organiserad rörelse i ditt barns dagliga rutin är ett positivt sätt at......

Tidig barndomsskriven utveckling

Utvecklingen av skrivande i tidig barndom är en kombination av både mental och fysisk progression. Mentalt utvecklar ett barn sina kunskaper om koncentration minne och språk. Fysiskt utvecklar hon de fina motoriska färdigheter som krävs för att använda musklerna i fing......

Stor muskelutveckling hos Infants

id födseln har spädbarn inte kontroll över deras muskelrespons. Spädbarn är dock födda med reflexer ett automatiskt muskelsvar mot ett specifikt stimulans såsom roten och sugreflexen som gör det möjligt för dem att mata och Moro -reflexen som gör att barnet kan skry......

Aktiviteter för emotionell och social utveckling av Infants

Emotionell utveckling börjar vid födseln när din baby uppmärksammar saker som intresserar honom och försöker ockupera sig själv. Han kan uttrycka när han är glad ledsen trött eller hungrig. Enligt American Academy of Pediatrics på deras Healthy Children-hemsida utve......

Kognitivt språk och social utveckling hos barn

Från och med födseln lär barn sig färdigheter som gör att de kan delta i och utforska sin miljö. Varje fas av kognitiv språklig och social utveckling hjälper till att skapa grunden för tidigt lärande. Småbarn bygger på färdigheter som lärt sig i spädbarn och fortsätte......

Om moralisk utveckling hos ungdomar

n mängd teorier finns när det gäller att avgöra när och när ungdomar börjar sin moraliska utveckling. Något som är lika viktigt som de moraliska värderingar som de kommer att anta senare i livet medan de fattar beslut bedömer dom och skapar relationer kan påverkas av n......

Tidig och medelhög barndomsutveckling

Tidig och medelhög barndom är en tid av betydande tillväxt och utveckling. I början av barndomen - 3 till 6 år - kommer barn från toddlerhood tills de klär sig och äter med silver. I mitten av barndomen - 6 till 12 år - fortsätter de ännu mer tills de befinner sig på gr......

Den fysiska utvecklingen av en 6-årig

tt 6-årigt barn har kommit långt i form av fysisk tillväxt. Även om det finns riktlinjer som barnläkare och föräldrar kan använda för att vara säker på att ett barn är på rätt spår är det viktigt att komma ihåg att varje barn växer i sin egen takt och även om hon verka......

Utveckling av en baby vid 9 veckor

Din enkla naturliga interaktion med din bebis är nyckeln till hans utveckling på nio veckor. Han är vaken längre så du kan spendera mer tid med honom. Han är fascinerad av sina händer och ständigt leder dem till hans ansikte. Hans kommunikationsförmåga fysisk hälsa o......

Låg muskelton i Babies

åg muskelton hos barn är känd som hypotoni. Hypotoni är antingen ett fristående tillstånd eller ett symptom på ett större medicinskt problem. En barnläkare kan diagnostisera låg muskelton och förbereda en behandlingsplan för barn med tillståndet. Det är viktigt för förä......

Riktlinjer för att välja utvecklings lämpliga leksaker för unga barn

Play lär barn hur man interagerar med andra och lär sig om världen. Leksakerna du väljer för ditt unga barn påverkar hans utveckling. Ditt barns nuvarande utvecklingsstadium spelar en viktig roll i leksaksvalet. Observera de färdigheter som han för närvarande lär sig s......

Psykologisk utveckling och tidig barndom

järnan kan väl vara den sista gränsen för biologi. Även om framstående psykologer och psykoanalytiker har utvecklat och utökat teorier om psykologisk utveckling finns det fortfarande många aspekter av hjärnans utveckling och funktion som vetenskapen inte förstår fullt ......

Utvecklingen av motorfärdigheter i 1-åringar

Tiden mellan ett barns första och andra födelsedag är en tid med stor tillväxt i utvecklingsfärdigheter inklusive brutto- och finmotorik. Alla barn utvecklas annorlunda men eftersom motoriska färdigheter bygger på varandra - en baby måste stå innan hon kan gå - det är......

Aktiviteter för att hjälpa spädbarns fysisk utveckling

in baby spenderar sitt första år av livet och bygger muskelmassan och kontrollen som han behöver krypa gå och så småningom springa. Även om han spenderar mycket tid att äta och sova behöver din baby en stimulerande miljö och fysisk aktivitet från födseln enligt Brigh......

Effekterna av musik på spädbarnsutveckling

Under ditt barns utvecklingsfönster från födsel till 1 år kan musik tjäna en mängd viktiga syften. Människor över kulturer och från den tidigast kända historien har använt lullabies för att lugna spädbarn. I modern tid har forskare studerat effekten av musik på spädbarn......

Infant & Child Development Stages

merican Academy of Pediatrics delar upp barnutveckling i fyra huvudfaser. Utvecklingsstadierna som helhet täcker barnet från graviditet till 21 år. Stegen i takt med ökad ålder är barndom tidig barndom medelålders barndom och ungdomar. Infancy Spädbarn är första ut......

Utvecklingen av hand-ögonkoordination

itt barn föddes inte med den medfödda förmågan att skriva sitt namn rita en bild eller svänga en fladdermus och slå en boll. Hand-eye koordination utvecklas som en del av din lilla ens repertoar av fina motoriska färdigheter blomningar. Från början grunderna som att ......

Leksaker och deras inverkan på barnutveckling

När föräldrarna springer ner i leksaksgången kan de känna sig oförberedda av de många tillgängliga alternativen. Oavsett om du planerar att köpa ett leksak för ditt barn eller för ett äldre barn kan du lätt känna dig överväldigad när du utforskar hyllorna för en leksa......

När kan du lära ett barn till rullskridskoåkning?

Många barn visar intresse för rullskridskor eftersom alla andra i sin familj går in i aktiviteten eller ser att deras vänner njuter av sporten. Tänk på ditt barns grovmotoriska färdigheter balans samordning och villighet att träna innan du investerar i ett par skridsk......

Övningar för att utveckla fina motorfärdigheter

ina motoriska färdigheter kräver användning av skelett muskulatur och neurologiska funktioner. Till skillnad från stora motoriska färdigheter som innebär att springa och springa är fina motoriska färdigheter små och mer exakta rörelser. De utvecklar vanligtvis långsa......

Infancy & Early Childhood Development

Barnutveckling börjar redan före födseln. En hälsosam graviditet och en positiv tidig barndomsmiljö är avgörande för den normala spädbarns fysiska och psykiska tillväxten. Enligt Världshälsoorganisationen är några av de mest skadliga faktorerna för tidig barndomsutveckl......

Faktorer som bidrar till utvecklingsfördröjning

tvecklingsförseningar uppstår när ett barn inte når utvecklingsmilstoler som att rulla över sitta upp gå och prata samtidigt som andra barn. Det finns fem huvudkategorier av utvecklingsförseningar: bruttomotor finmotor språk kognitiv och social. Ett exempel på en......

Aktiviteter för att öka barnets intelligens

edan du redan har begärt ditt barn med lite av din egen intelligens i sina gener kommer hennes miljö och vårdkvalitet också att bidra till att öka sin hjärnkraft under babyåren och bortom. När du väljer intelligenshöjande aktiviteter glömmer du dyra bildvideor vilket ......

Vad är medelåldern för att en baby ska sitta upp ensam?

Du är förmodligen nyfiken på när ditt barn kommer att vara redo att sitta upp själv. Han börjar få kontroll över större muskler innan han lär sig att kontrollera kroppens mindre muskler. Cephalocaudal utveckling innebär att lära muskel och kroppskontroll som börjar i hu......

Betydelsen av föräldraledighet

hennes 2010 artikel Förstå tillväxt och utvecklingsmönster hos spädbarn betonar Novella J. Ruffin en barnutvecklingsspecialist vid Virginia State University vikten av de första fem åren av ett barns liv i sätta ner mönstren för framtida emotionell utveckling. Bekräf......

Aktiviteter för att stimulera spädbarn

Din nya bebis har mycket att lära sig. Hans hjärna behöver stimulans. Han börjar med en mängd reflexer som hjälper honom att suga rota ta fingret och skryta med höga ljud. Han kan höra se lukta smaka och röra. I sitt första år utvecklar han motoriska färdigheter f......

Lärandeaktiviteter för småbarn med nedsatt syndrom

et finns många lärandeaktiviteter tillgängliga för att hjälpa småbarn med Downs syndrom. Dessa speciella barn kommer att dra nytta av daglig praxis med hjälp av en vuxenhjälp för att utveckla språk- och kommunikationsförmåga. Oavsett barnets speciella förmåga finns akti......

Fysisk och kognitiv utveckling av ungdomar

Ungdom är en tid för dramatisk fysisk och kognitiv utveckling. Under mellanskolan gymnasiet och tidiga högskolor utvecklas individer från barn till unga vuxna. Deras kroppar mognar sexuellt och deras tankar förvärvar förmågan att engagera sig i alltmer komplext tänkand......

Eriksons scener av Potty Training

Erikson en amerikansk psykolog som bodde 1902-1994 klassificerade åtta etapper av psykosociala utvecklingsstadier. Faserna betonar kulturens och samhällets roller i utvecklingen av en persons personlighet en process som varar livet. Varje etapp innehåller biologiska ......

Stages of Child Development i 6 till 10-år-Olds

öräldrar brukar spendera mycket tid med sina barn under spädbarns- och småbarnsåren och övervakar noggrant utvecklingsstegen. När barnen börjar grundskolan börjar de bilda bilagor till vänner tränare och lärare enligt University of Michigan Health System. Men det är f......

Lärande erfarenheter som främjar fysisk, kognitiv och kreativ utveckling hos spädbarn och småbarn

Din ungdom använder allt innehållet i sin miljö för att förstå hur världen fungerar. Dessa innehåll är i allmänhet föremål som kan kategoriseras av sin sensoriska natur. En miljö som tillgodoser alla dina barns sinnen kommer att antända hans perceptiva förmågor och kapa......

Teorier om tidig barndomsutveckling

et är svårt att tro men för bara 100 år sedan betraktades barn som lite mer än tomma fartyg ovärderliga för individuell respekt eller nära undersökning. I början av 1900-talet började forskare inom biologi och psykologi studera tidig barndomsutveckling och effekterna ......

Vad är fördelarna med grundläggande rörelseförmåga?

ndläggande rörelsefärdigheter utgör grunden för de första rörelser som spädbarn gör i sina liv. Barnet måste behärska dessa färdigheter innan hon kan börja spela spel delta i sport eller involvera sig i någon fritidsaktivitet. Dessa grundläggande rörelsekunskaper gagna......

Den fysiska utvecklingen av spädbarn och småbarn i barnomsorg

riheten att leka och utforska i en barnomsorgsinställning ger barn möjligheter att flytta runt och använda sina muskler vilket är avgörande för en hälsosam fysisk utveckling. Nyfödda rörelser är vanligtvis reflexer men när barnet växer lär han sig att använda sin krop......

Fina motoraktiviteter för spädbarn

Barn börjar växa och förändras omedelbart efter födseln. Enligt barnhälsa börjar barn utveckla de färdigheter de behöver senare i livet så snart de är födda. Spädbarn börjar lära sig grovmotoriska färdigheter eller de som involverar hela kroppen först som att rulla öv......

Fysisk utveckling i Infancy

ven om varje persons utveckling är unik är tillväxt och förändring en obestridlig del av det mänskliga tillståndet enligt Virginia State University Assistant Professor och Extension Child Development Specialist Novella J. Ruffin Ph.D. Virginia Tech Cooperative Extensi......

Spädbarnets känslomässiga utvecklingsstadier

Från sin födelsedag är ditt barns leende spark och fnittrar en glädje. Nästan omedelbart börjar barnen interagera med världen runt dem och de första 18 månaderna är markerade med snabb psykologisk och emotionell tillväxt och utveckling. Diskutera ditt barns mentala häl......

Sociala färdigheter Spel för barn med speciella behov

drar socialarbetare och utbildare kan organisera spel som stöder utvecklingsutveckling sociala färdigheter och motoriska färdigheter hos barn med särskilda behov säger Barbara Sher författare till Early Intervention Games: Fun Glädjefulla sätt att utveckla sociala ......

Kreativa rörelseaktiviteter för småbarn

Kreativ rörelse tillåter småbarn att ha kul njuta av fysisk aktivitet och använda sin kreativitet på sätt som bygger självkänsla. Kreativ rörelse har också en mer praktisk användning sedan noggrant utvalda aktiviteter som riktar sig mot specifika lärandemål hjälper små......

Kognitiv utveckling i 3-årsåldern

id 3 års ålder fördjupa sig barn ofta i make-believe-världar och berättelser. Även om dessa aktiviteter verkar lätta eller ens dumma spelar de faktiskt en viktig roll i kognitiv utveckling vid denna tidsålder. Förskoleåren - åldrarna 3 till 5 - är en tid av nyfikenhet o......

Fördelar med hästterapi för barn med autism

Den helande känslomässiga bindningen mellan människor och hästar har erkänts i tusentals år. I moderna tider används hästen av yrkes- fysik- och talterapeuter som ett behandlingsverktyg inom specialområdet för hippoterapi. Terapeutiska ridinstruktörer hjälper också bar......

Den typiska utvecklingen av en 15-månad-Old

en 15-månadersgubbe drömmar med nyfikenhet blir mer mobil och uppvisar tecken på större oberoende. Vid denna ålder har barnen vanligtvis tredubblats med sin födelsevikt och blir alltmer vokal och självmedveten. Barn på 15 månader har färdigheter i olika utvecklingsområ......

Varför är människors kompetens viktigt?

Personliga färdigheter är viktiga från en mycket ung ålder och blir alltmer nödvändiga när du blir äldre. Varje aspekt av livet - inklusive att göra vänner hitta ett jobb och njuta av ett framgångsrikt förhållande - beror starkt på din förmåga att komma överens med and......

Lärande aktiviteter som främjar barns fysiska utveckling

arn utvecklas fysiskt i olika takt även om det finns milstolpar som de flesta barn når i vissa åldrar. Det finns många sätt att främja fysisk utveckling hos dina barn inklusive god näring och regelbunden motion. Du kan också använda inlärningsaktiviteter som hjälper d......

Barnutvecklingsegenskaper för 2- och 3-åringar

Livets andra och tredje år präglas av snabba förändringar i fysisk kognitiv personlighet och sociala egenskaper. Utvecklingspsykologer ser inte dessa förändringar som separata och diskreta utan som beroende av barnets utveckling som helhet. De flesta modeller av barnu......

Galloping Activities for Children

n galopp är inte riktigt ett skepp en glid eller en hopp utan snarare en kombination av alla tre och det ger ungdomar gott om möjligheter att utveckla grovmotoriska färdigheter. Medan det kan se ut som ganska rudimentära rörelser i början genom att ta med några unde......

Sensoriska aktiviteter för spädbarn

Spädbarn lär sig och utvecklar innan de ens är födda. I livmodern kan de höra och känna igen ljud och röster. Under sin spädbarn lär barn nästan hela tiden nya saker och utvecklar sina motoriska färdigheter. Föräldrar som är angelägna om att hjälpa sina barn tillsammans......

Betydelsen av lek i spädbarnsutveckling

ärande genom lek och interaktioner med andra börjar från födseln. När din bebis kommer närmare sin första födelsedag håller hon sig uppmärksam över längre perioder och har mer kontroll så att hon kan spela mer komplexa spel och aktiviteter. Din baby kanske inte spelar......

Hur man lär en baby att gå

nligt Heidi Murkoff författare till Vad att förvänta -serien av barnutvecklingsböcker kan barn lära sig att gå så tidigt som 7 månader eller så sent som 18 månader. Många faktorer - inklusive personlighet genetik och muskelutveckling - bidrar till variationer inom de......

Konstutveckling hos unga barn

arnen är överflödiga med ungdoms energi och idéer och är naturliga konstnärer. De närmar sig ritning med en glad övergivelse och brist på inhibering. När de växer passerar de genom fem stadier av konstutveckling. Olyckligtvis blir många barns konstnärliga tillväxt stunt......

Emosionell och social utveckling i barndomen

Barnets sociala och emotionella utveckling hjälper dig att förstå de beteenden som ditt barn uppvisar. Även om barn utvecklas och mognar i olika takt förekommer vanligtvis social och emotionell utveckling i förutsägbara steg. En förståelse för dessa steg kommer att hjä......

Hur utvecklar och utvecklar barn i åldrarna 3 till 5?

För barn är perioden från 3 till 5 år i allmänhet kallad förskolan. Dessa tidiga stadier av tillväxt och utveckling är inbördes samband - ett utvecklingsområde påverkar ett annat utvecklingsområde. Ditt barn blir mer självständigt och kommer att vilja utforska omgivning......

Normala reflexer och utveckling av en Infant

pädbarnsperioden definieras i allmänhet som födelse till 1 års ålder. Under denna tid förekommer urskiljbara fysiologiska förändringar i alla organsystem. Dessutom utvecklar ditt spädbarn förmågan att reagera på yttre stimulans. Vid födseln har han vissa primitiva refle......

Total 3168 .Piece.Hälsa och Sjukdom  FirstPage PreviousPage NextPage LastPage CurrentPage:30/43  75.Piece.Hälsa och Sjukdom/Page Goto:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom