1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

5-HTP för ADHD

ttention deficit hyperactivity disorder ADHD är det vanligast diagnostiserade beteendeproblemet hos unga barn. Oförmåga att behålla uppmärksamhet hyperaktivitet och impulsivitet kan leda till problem som fungerar hemma och i skolan. Vid tidpunkten för offentliggörand......

ADHD-nivåer

ttention-deficit /hyperactivity disorder (ADHD) är en barndomstörning med svårigheter att uppmärksamma och kontrollera hyperaktivitet och impulsivitet. Enligt Centers for Disease Control and Prevention har 7 procent av barnen mellan 5 och 17 år diagnosen ADHD. Det finns......

Övningar för motståndskraftig svåra sjukdom

Oppositionsbekämpande störning är en barndoms mental ohälsa som kännetecknas av svårighetsreglerande och kontrollerande känslor. Barn med denna oordning har liten hänsyn till dem i myndighetspositioner. De tenderar att vara aggressiva gentemot sina kamrater och försöker......

Skillnader mellan dyslexi och ADHD

Dyslexi och uppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning (ADHD) är psykiska störningar som börjar under barndomen och kan bestå i vuxenlivet. Båda påverkar barnets prestation i skolan men på olika sätt. Dyslexi interfererar med barnets förmåga att läsa genom avkodningsp......

Ouppmärksam ADD Diet

en ouppmärksamma subtypen av uppmärksamhetsbrist /hyperaktivitetsstörning eller ADD /ADHD börjar vanligen före 7 års ålder. Barn med detta tillstånd kan ha svårigheter med uthållighet fokus och följd. Skolverket kan vara rörigt eller oavslutat. Bland andra tecken kan......

ADHD måltidsplan

Om ditt barn lider av Attention Deficit Hyperactivity Disorder kan hans kost delvis bero på enligt en australiensisk studie från 2010. ADHD kan vara en utmaning för barn och deras föräldrar och utan behandling kan det påverka barnets inlärningsförmåga och social inte......

Symptom på ADHD och ODD

ppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning eller ADHD och oppositionsbekämpande störning eller ODD orsakar ofta emotionella och beteendemässiga utmaningar för barn och de som bryr sig om dem. De två förutsättningarna kan vara förvirrade eftersom de delar några liknan......

Hur man hanterar hyperaktiva barn

eraktivitet kan ibland nedspelas som bara barn är barn men uppmärksamhetsunderskott hyperaktivitetsstörning - eller ADHD-är något som ungefär 5 procent av barn i skolåldern hanterar enligt frågestunden Dr Sears. Att hantera ett hyperaktivt barn innebär förståelse och ......

ADHD-strategier för förskola Kids

issa läkare kommer inte att ge en diagnos med hyperaktivitetshänsyn för barn i förskolebarn rapporterar Arlene Schusteff i ADDitude-tidningsartikeln Förskoleåldern ADHD Barn: För ung för en diagnos? Allt förskola -lagda barn uppvisar tecken och symptom på ADHD. Doktor......

Vanliga egenskaper hos ADHD

Kännetecken hos hyperaktivitetsstörningar vid uppmärksamhetsunderskott kan bero på specifika genetiska och miljömässiga determinanter. Faktorer som påverkar hur egenskaperna manifesteras är inställningen såsom ett klassrum och lekplats ålder kognitiv utveckling komo......

Adderall XR & Diet

dderall är ett läkemedel som din läkare kan ordinera för att behandla ditt barns symptom på uppmärksamhetsbrist /hyperaktivitetsstörning eller ADHD. Detta är en vanlig sjukdom som kan påverka mellan tre och fem procent av skolåldern enligt University of Maryland Medica......

Fördelar och nackdelar med att behandla barn med ADHD

arn som lider av ADHD har problem i skolan och hemma på grund av symptomen. Barn med ADHD har problem med att fokusera och koncentrera sig har svårt att sitta kvar i klassen ha problem att slutföra klass- och läxuppgifter och har svårt att interagera med kamrater. Mån......

Hur man hanterar barn med ADD

Att ta itu med barn som har problem med nedsatt underskott eller ADD kräver tålamod och du måste höja din frustrationstolerans ett snäpp eller två. Behavior modification tekniker kan hjälpa till med barn med ADD även känd som ADHD eller uppmärksamhet underskott hype......

Vad är ADD /ADHD?

ew Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neurodevelopmental sjukdom som kännetecknas av hyperaktivitet impulsivitet och svårigheter med fokus eller uppmärksamhet. Även om många människor kan ha dessa egenskaper i viss mån för att diagnostisera ADHD b......

Checklista för barns ångest

Som vuxna kan barn lida av olika typer och grader av ångest. Vissa ångest är en vanlig del av barndomsutvecklingen till exempel att vara orolig över skolans första dag. Men återkommande eller försvagande ångest är anledning till oro. Det är till hjälp att först identif......

Emosionella symtom på ADHD

änniskor som kämpar med ADHD eller uppmärksamhetsbrist /hyperaktivitetsstörning upplever känslomässiga och fysiska symptom som påverkar deras förmåga att lyckas i skolan och jobba och upprätthålla friska relationer. Enligt Mayo Clinic kan tecken på ADHD ses så tidigt so......

Tester och diagnos för ADD /ADHD

Diagnosen ADHD bygger nästan helt på historia som erhållits från patienten föräldrarna lärarna och andra personer som känner till barnet väl. Det finns inget blodprov avbildningsstudie eller datoriserat test som kan åberopas för att korrekt diagnostisera ADHD. En d......

Yoga och meditation för barn med ADHD

raditionella behandlingar för Attention Deficit Hyperactivity Disorder innebär ofta kraftfulla läkemedel som kan påverka ditt barns hälsa signifikant. Sådana möjliga biverkningar som gastrointestinala problem arytmi högt blodtryck huvudvärk tics sömnlöshet och ånge......

Skolor för barn med autism och ADHD

igt National Institute of Mental Health bedöms det att mellan 3 och 10 år är det 3 4 av varje 1000 barn som diagnostiseras med autism. Statistiken visar också att många av samma barn kommer att utveckla Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADH) också. Dessa störnin......

Tecken och symtom på ADD /ADHD

DHD är en kombination av hyperaktivitet uppmärksamhetsproblem och impulsivitet. Därför är tecken och symptom på ADHD de som man förväntar sig att se med ett barn som har problem i dessa områden. Alla är i fortsättningen Det är extremt viktigt att inse att alla ADHD-......

Nutrition, fitness och livsstilsval för ADD /ADHD

arn med ADHD är individer med viktiga relationer till föräldrar skolor vänner och samhälle. Alla dessa områden måste utvärderas och om nödvändigt ändras för att ge barn med ADHD den bästa chansen att lyckas. Föräldraskap Föräldraskap är dramatiskt viktigt för barn m......

Oppositionell Defiant Beteende i Tonåringar

En grad av motstånd mot myndighet är utvecklingsmässigt lämplig under tonåren. Det är den ålder där ungdomar etablerar sitt självständighet och börjar utveckla vuxna identiteter. I processen är det uppenbart att uppror mot auktoritet och motvilja mot vuxna regler kan fö......

Hyperaktivitetssymtom hos småbarn

Hyperaktivitet hos småbarn är ofta en del av en psykisk sjukdom som kallas attention deficit /hyperactivity disorder (ADHD). Mayo Clinic föreslår att barn som har ADHD har problem med att bibehålla uppmärksamhet är hyperaktiva och visar impulsiv beteende. Dessa barn ka......

ADHD coping skills

Reaktioner på diagnos av ADHD varierar men många gånger blir föräldrar oroliga för att deras barn kommer att få konstanta strider i livet. Denna sjukdom kännetecknas av impulsivitet hyperaktivitet och uppmärksamhet som kan påverka barnets tonårs- eller vuxens förmåga......

ADHD Symptom i Chidren Under 5

DHD diagnostiseras vanligtvis i tidig barndom före 7 års ålder enligt Mayo Clinic. Ett barn yngre än 5 kan uppvisa egenskaperna hos ADHD som börjar så tidigt som barn. Nyckelindikatorerna för ADHD hos ett ungt barn är oändlighet hyperaktivitet impulsivitet eller en ......

ADHD & Aspergers

ention-deficit /hyperactivity disorder eller ADHD och Asperger syndrom är både psykiska sjukdomar som uppenbaras i barndomen och kan förbli hos en person under hela sitt vuxna liv. De satser vid vilka både ADHD och Asperger syndrom diagnostiseras har ökat och felaktig d......

ADHD & Impulsivity

e tre huvudsakliga symtomen på ADHD-impulsivitet hyperaktivitet och ouppmärksamhet påverkar starkt en persons förmåga att lyckas i skolan eller arbetet och för att upprätthålla friska relationer. Barn tonåringar och vuxna kan få behandling för att minska dessa negativ......

Vilken ålder kan ADD diagnostiseras hos barn?

ADD är ett äldre begrepp för hyperaktivitetsstörning vid uppmärksamhetsbrist eller ADHD ett barnsjukdom som kännetecknas av symtom på hyperaktiv impulsivitet eller ouppmärksamhet som är tillräckligt stor för att störa ett barns dagliga liv. Olika barn uppenbarar ADHD-s......

Övnings- och uppmärksamhetsbrist Disorder

tion Deficit Disorder är ett beteendestillstånd där du upplever perioder av ouppmärksamhet impulsivt beteende oförmåga att fokusera och i vissa fall perioder med hyperaktivitet. Uppmärksamhetsbriststörning kallas ofta ADD eller ADHD. I vissa fall kan du kanske kontrol......

Operant Conditioning Principles Används för att lära någon att cykla

tt lära någon att cykla kan vara en utmanande och givande upplevelse. Oavsett om du arbetar med ett ungt barn eller en medelålders förälder kan användningen av psykologiska teorier om inlärning bidra till att göra en snabbare och effektivare undervisningsprocess. Trots ......

Cykelsäkerhetsaktiviteter för förskolebarn

Ett barn är aldrig för ung att lära sig om cykelsäkerhet. Cykelolyckor händer ofta. På KidsHealth-webbplatsen anges att 300 000 barn besöker akutrummet varje år på grund av en cykelrelaterad olycka. Lyckligtvis finns det många sätt att lära ett barn om cykelsäkerhet sam......

De bästa cyklarna för speciella behov Kids

tt lära sig att cykla är en viktig milstolpe för barn och de älskar den frihet det medför. Men ett barn med funktionshinder kräver speciell hjälp att rida. Tidigare var cykeltur normalt inte ett alternativ för barn med speciella behov men dagens moderna cyklar erbjude......

5 Viktiga saker att veta om din period

Alla kvinnor har tänkt det någon gång varje månad: Att ha en period stinker. Men din period är viktig; i vissa fall kan det vara kanarie i kolgruvan som låter dig veta att något kan vara fel. Så lära känna din period! Här är fem saker som du kanske inte vet om din men......

Hur man slutar ta preventivmedel Pill

ral preventivmedel eller p-piller är ett utmärkt sätt att förhindra graviditet. Det kan komma en tid när en kvinna bestämmer att orala preventivmedel inte är för henne. Oavsett om du är redo att börja en familj eller på grund av biverkningarna av hormonbehandling måste......

Hur antar barnen sina föräldrar?

kgrund Att hitta en födelseförälder kan vara en känslomässig upplevelse. Det kan också vara mycket svårt beroende på informationen som är tillgänglig för det antagna barnet. Någon som har antagits kan söka sina föräldrar för att han är nyfiken eller har behov av att t......

Så här ändrar du stavningen av ett barns namn

tatliga lagar kräver att födelsecertifikat utfärdas för alla födda i USA enligt Centers for Disease Control and Prevention. Det är emellertid inte ovanligt att misstag anges på dessa och andra officiella handlingar. Föräldrarna får normalt ett barns födelsebevis från de......

Om att bli gravid under Perimenopause

enopaus definieras som dagen 12 i följd månader efter din sista menstruationsperiod. Men den tid då östrogen- och progesteronproduktionen minskar och menstruationstiden blir oregelbunden kallad perimenopause kan börja med 45 års ålder och för vissa kvinnor även ett ......

Är du på rätt födelsekontroll för din kropp?

När det gäller kön finns det många beslut att göra: vem du har med när du vill ha det och hur ofta vill du att det ska hända. Och om allt som inte räckte kommer nu doozy: välja din födelsekontroll. Med så många förvirrande berättelser om födelsekontroll vänder många......

Finns det örter som verkar som naturlig födelsekontroll?

för födelsekontrollalternativ varierar från kondomer till hormonella p-piller till kirurgisk permanent födelsekontroll men du kan också välja naturliga sätt att minska fertiliteten och minska dina chanser att bli gravid. Föredraganden av naturläkemedel rapporterar att d......

Hur stoppar Ortho Trecycle Lo

ven om Ortho Tri-Cyclen Lo är ett effektivt oralt preventivmedel är det inte för alla. Vissa kvinnor upplever störande biverkningar andra bestämmer en annan form av p-piller är mer lämplig för sin livsstil och vissa kvinnor bestämmer att de skulle bli gravid trots al......

Vad är några sätt att stoppa graviditet?

en amerikanska graviditetsförbundet konstaterar att cirka 3 miljoner sexuellt aktiva par i USA inte använder någon form av preventivmedel vilket resulterar i 47 procent av alla fall av oplanerade graviditeter. Några av dessa par kan ha varit omedvetna om de många olika......

Effektannonsen har födelsemödrar

Födelsemödrar kan överväga att ge upp sina barn för adoption av olika orsaker såsom yttre tryck ekonomiska problem personliga skäl och ofta för att ge ett bättre liv för barnet. När en adoption fattas kan födelsemoden uppleva ett brett utbud av fördelar men oftast i......

Kan du bli gravid om du är i födelsekontroll?

ånga kvinnor väljer att använda preventivmedel för att förhindra oönskade graviditeter. Vissa former som p-piller och injektion innehåller syntetiska former av hormonerna östrogen och progesteron. Andra typer av preventivmedel som koppar intrauterin enhet har inte h......

Topp 10 sätt att inte bli gravid

Graviditet är en livsförändrad upplevelse som kräver beslut med långsiktiga effekter. Vidta åtgärder för att säkerställa att det händer vid rätt tidpunkt Kom ihåg att effektiviteten hos den valda födelsekontrollen korrelerar med hur nära du följer tillverkarens anvisnin......

Ny manlig födelsekontroll är lika effektiv men har samma dåliga biverkningar

edan hormonell födelsekontroll har varit en viktig matchväxlare sedan dess omfattande adoption på 1960-talet finns det en sak som kvinnor är alltför bekanta med: de negativa bieffekterna som följer med det. Nu när ett framgångsrikt manligt preventivmedel har utvecklats ......

Är den här appen lika bra som pillen?

Födelsekontrollpiller och kondomer har varit de mest populära preventivmedlen i flera årtionden men tekniska framsteg kan ha hittat ett sätt att förändra det. En ny app har nyligen blivit den första i sitt slag att klassificeras som en medicinsk apparat - vilket innebä......

Aspergers symtom hos vuxna

spergers syndrom (AS) är en neurobiologisk störning som påverkar individens förmåga att kommunicera med andra människor enligt Mayo Clinic. Vuxna med AS har svårt att tolka känslor och känslor. Medan Aspergers syndrom vanligtvis diagnostiseras i barndomen diagnostisera......

Språkutveckling i tonåringar

pråkutveckling skiftar i tonåren från grundläggande grammatikmästerskap till användningen av språk på högre nivå. Under tonåren bör ditt barn utveckla förmågan att använda mer komplex syntax och anpassa sin muntliga och skriftliga kommunikation till publiken enligt U.S......

Nonverbal Communication in Children

arn kan vara mycket vokal men ibland är det de subtila nyanser av sin icke-verbala kommunikation som kan avslöja mest om vad de tänker och känner. Att lära känna igen och tolka dessa signaler kan hjälpa dig att bättre förstå ditt barns tankar och avsikter. Detta är särs......

Effektiva interpersonella kommunikationsstrategier

Att prata med människor är ofta mycket mer komplicerat än det låter. Medan de flesta av oss kan prata med nästan alla pratar med människor effektivt använder strategiska interpersonella kommunikationsverktyg tar studier och förberedelser. Det är förvånande hur ofta v......

Sammanhängande enheter Övningar

ammanhängande enheter på språk hjälper dig att få kontext till exempel om informationen är helt ny relaterad till information i andra meningar eller hänvisar till gammal information från en tidigare mening. Detta hjälper till att göra texten sammanhängande delvis gen......

Hur man hjälper ett barn akademiskt med uttrycksfull receptiv sjukdom

arn med uttrycksfull /mottaglig språkstörning står inför ett antal akademiska utmaningar i klassrummet. Enligt National Institute of Health kämpar ungefär 1 av 20 barn med någon typ av språkstörning. Uttryckliga /mottagliga språkstörningar är i allmänhet inte associerad......

Kommunikationsspel för barn

Kommunikationsspel för barn kan hjälpa dina barn att interagera med både kamrater och vuxna. Många kommunikationsspel innebär att du tänker upp fantasifulla eller underhållande frågor för att fråga andra. Kommunikationsspel kan också testa din ungens minne och hjälpa ti......

Hemspråkstips för barn i hemmet

Språkförseningar är den vanligaste utvecklingsförseningen enligt Healthy Children och en av fem barn upplever en fördröjning i tal eller språk. Ofta kommer talförseningar att lösa på egen hand och hemtelefonteknik tillåter föräldrar och andra familjemedlemmar att arbe......

Nackdelarna med tillämpad beteendeanalys

s av tillämpad beteende är en typ av beteendehanteringsterapi som används vid behandling av autism rapporterar HelpGuide.com. Denna teknik fokuserar på användningen av belöningar och positiv förstärkning för att undervisa nya och önskvärda beteenden. Tillämpad beteende......

Hur man lär matematiska fakta till ett autistiskt barn

utism är en utvecklingsstörning som påverkar hjärnans normala utveckling av sociala och kommunikativa färdigheter. Autismens svårighetsgrad varierar mycket från en individ till en annan. Men många autistiska barn kan lära sig matematiska fakta när undervisningsmetoderna......

Terapeutisk kommunikation i depression

Personer som lider av depression har negativa tankar som leder till att de blir deprimerade. Medan dessa tankar måste ändras är deprimerade människor ibland ointresserade i världen runt dem och är lätt avskräckta. Terapeutisk kommunikation uppmuntrar en deprimerad perso......

Tal och språkutveckling i förskolor

Den största perioden av tillväxt i tal- och språkutveckling sker i förskolebarn mellan 2 och 5 år. Organisationer som American Speech-Language-Hearing Association National Literacy Trust och University of Michigan Health System ger värdefull insikt i denna viktiga tid ......

Hur man disciplinerar ett barn för dåligt språk

Så mycket som du vill skydda ditt barn kan din sköld bara nå så långt. Han kommer oundvikligen att höra dåligt språk från sina vänner i skolan från att titta på tv eller helt enkelt följa med dig på ett postkontor. Han kommer också oundvikligen att pröva några vulgär......

Hur kommunicerar med Children

arn behöver lära sig och förstå grundläggande kommunikationsförmåga för att komma igenom livet. Barn som lär sig att lyssna tala och skriva färdigheter tidigare kan ha större framgång för att förstå vad som förväntas av dem och uttrycka sig på hälsosamma produktiva sä......

Hur man kommunicerar effektivt med din partner

avsett hur länge du och din partner har varit tillsammans blir även små argument bergen när dina kommunikationsfärdigheter saknas. Dina ineffektiva kommunikationsvanor kan leda till att din partner brinner tillbaka förolämpningar dra sig tillbaka från situationen eller......

Hur man läser kroppsspråk medan dating

tt veta hur man läser ditt datums kroppsspråkssignaler hjälper dig att förstå var du står med ditt datum. Alla har naturligtvis olika egenskaper och vanor men vissa vanliga kroppsspråkssignaler är universella. Du kan förstå mycket från att titta på hur en person använd......

Språkutvecklingen av en 3-årig

De första tre åren av ditt barns liv är den mest intensiva perioden av språk- och talutveckling säger National Institute for Dofness and Communication Disorders. Denna tid kännetecknas av kognitiv utveckling som innehåller vissa tal- och språkmilestrar - vad NIDCD besk......

Hur man kommunikerar verbalt effektivt

Starka muntliga kommunikationsförmåga är nyckeln till hälsosamma och framgångsrika relationer. God kommunikation kan hjälpa till att lösa problem undvika missförstånd och utveckla djupare och mer meningsfulla relationer. Kommunicera på ett verbalt effektivt sätt är en ......

Kommunikation för tidig barndom

tt kunna kommunicera flytande är en viktig del av att vara mänsklig: Det låter en person lära sig bygga upp relationer och lyckas i livet. Barn börjar kommunicera från den tid de är födda och därifrån lär de de stora reglerna som utgör tal och språk. Det är viktigt at......

Talhinder hos barn

Ditt barns lärare kan vara den första personen som känner igen ditt barn har talhinder. Det är vanligt att barn stotter och använder baby talk under sina formativa år när de lär sig att prata. Om detta beteende fortgår till grundskolan prata med din hälso- och sjukvård......

Tidig språkutveckling hos barn i åldrarna 3-5

v de många milstolpar som träffades under förskolealdern är språkförvärv en av de viktigaste. Utöver att helt enkelt vara ett sätt att kommunicera med den yttre världen beror ett barns normala intellektuella och sociala utveckling på byggandet av språkkunskaper i de fo......

Sätt att förbättra muntlig kommunikation

ommunikation är bokstavligen allting. Men med e-post och texter som flyger fram och tillbaka kanske vi alla behöver en uppfriskningskurs i ansikte mot ansikte (och telefon!) Färdigheter. Enligt Theresa Flormata-Ballesteros bok Tal och muntlig kommunikation för att effe......

Typisk språkutveckling av en 4-årig

pråkutveckling innebär mycket mer än att bara uttala ord ordentligt. Enligt KidsHealth-webbplatsen är språket hela systemet för att uttrycka och ta emot information på ett sätt som är meningsfullt. Språkutveckling hos barn är väldigt individuell och varje barn utveckla......

Hur man marknadsför effektiv kommunikation i relationer

Kommunikation är en viktig aspekt för att upprätthålla ett bra förhållande. Medan viss kommunikation kan vara vag och bevakad är den andra kommunikationen av en högre mer urskiljbar kvalitet. Enligt University of Michigan Health System är kvaliteten på ett förhållande......

Vad är attribut för dysfunktionella familjekommunikationsmönster?

Ryska författaren Leo Tolstoy var inte helt korrekt när han famously skrev: Lyckliga familjer är lika alla olyckliga familjer är olyckliga på sin egen väg. Vissa kommunikationsmönster ses repetitivt i dysfunktionella familjer vilket leder till kroniska problem inom fa......

Effekterna av negativ icke-verbal kommunikation på Children

e flesta föräldrar tror att kommunikationen med sitt barn bara talar; De glömmer ofta att lyssna är en lika viktig del av effektiv kommunikation. De icke-verbala signaler som du som förälder skickar till dina barn kan påverka dem på många sätt. HealthyChildren.org rekom......

Aktiviteter för att förbättra grundläggande interpersonella kommunikationsförmåga

Säg vad du menar ... menar vad du säger. Denna fras betyder olika saker som den galna Hatter pekar på Alice i berättelsen Alice in Wonderland. Grundläggande kommunikationsförmåga med hjälp av ord ensamma kanske inte räcker för att få din fulla mening över. En lyckad tv......

Icke-verbal kommunikation hos spädbarn

Det första året av ett barns liv spenderas helt och hållet genom icke-verbala medel. Spädbarn använder alla delar av sina kroppar för att förmedla sina önskningar och behov som deras föräldrar och vårdgivare svarar för att möta dem. Dr Bruce Perry säger att denna fram o......

Effektiv kommunikation mellan Couples

ommunikation tillåter ett par att dela sina tankar känslor och det sätt på vilket de uppfattar en viss situation på ett sätt som gör det möjligt för dem att förstå varandras verklighet liksom deras behov och önskemål enligt artikel Kommunikation mellan par: hur man k......

Total 3168 .Piece.Hälsa och Sjukdom  FirstPage PreviousPage NextPage LastPage CurrentPage:22/43  75.Piece.Hälsa och Sjukdom/Page Goto:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom