1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa
| | Hälsa och Sjukdom >  | hälsa | Näring |

Vad är skillnaden mellan psykologiska och mentala problem?

logiska och mentala är termer som används utbytbart för att beskriva liknande problem. Båda typerna av problem störa de nivåer som en person arbetar på. Dessa termer uppfattas emellertid ofta på olika sätt och kan påverka hur en individ med sådana problem behandlas.

Betydelse

Att skilja mellan psykologiska och psykiska problem är betydande eftersom de två adjektiven har olika betydelser och nivåer av stigma i samhället.

Identifiering

Psykiska problem identifieras baserat på erfarenhet och observation av en rad olika symtom som kulminerar i en psykiatrisk diagnos. Med psykologiska problem formulerar läkaren en hypotes som bygger på symtom utöver sociala och miljömässiga faktorer som påverkar patienten. Psykologiska problem

Lider av psykiska problem uppfattas som ett resultat av miljöfaktorer eller sociala förhållanden . Denna uppfattning ställer ansvaret för yttre faktorer som ligger utanför människans kontroll.

Psykiska problem

Psykiska problem uppfattas som orsakade av individuell svaghet eller genetiska fel. Denna uppfattning ställer skulden för problemet på interna faktorer som patienten ska ansvara för att kontrollera.

Överväganden

Att beskriva en persons problem som "psykologiska" möjliggör respekt för andliga religiösa och kulturella praxis som ligger utanför normen. Att beskriva problemet som "mentala" orsakar stigma som ibland är förknippat med inkompetens brott eller våld.

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom