1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Kriterierna för GAD

GAD eller generaliserat ångestsyndrom , är en psykisk störning där någon har överdriven ängslan . För att få en diagnos av GAD , måste en person uppfylla specifika diagnostiska kriterier som beskrivs i DSM - IV , de manuella mental hälsa använder för att diagnostisera psykiska sjukdomar . Överdriven Ångest

Personer med GAD har överdriven oro för många saker som kvarstår i minst sex månader . De har svårt att kontrollera sin ångest . Ångesten orsakas inte av någon annan psykisk störning eller någon medicinsk störning
Symptom

Personer med GAD har minst tre av följande symtom : . Rastlöshet , irritabilitet , tröttande lätt , problem koncentration , spända muskler och problem med att sova . De har dessa symtom oftast i minst sex månader. Addera lidande eller försämrad funktion

Ångesten orsakar betydande lidande eller markerad försämring på jobbet eller i sociala situationer . Problemet går utöver att bara orsakar visst obehag ; det stör förmågan att fungera i dag till dag liv . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom