1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Återställa en Dosimeter

En dosimeter mäter en individs exponering för någonting i miljön . Det finns många sorter av dosimetrar . Det mest kända tillhandahåller ett mätverktyg för att upptäcka strålning för lab -och röntgentekniker. Andra möjliga modeller övervakar ljud , ultraviolett ljus och elektromagnetiska avgifter . Återställa doseringsskalantillbaka till noll mellan användningarna kommer att ge dig en korrekt avläsning varje gång du använder en dosimeter . Du bör se bruksanvisningen för din modell för detaljerade instruktioner . Instruktioner
Pen -modeller
1

Plug enheten i laddaren .
2

Titta i okularet . Addera 3

Vrid laddaren ratten tills indikatorn står noll . När dosimeter ansluts till laddaren , fyller en högspänningsavgiftröret , återställer mätaren .
Desktop eller Battery Pocket Heter
4

Lokalisera den manuella återställningsknappen på ansiktet på enheten .
5

Tryck på återställningsknappen .
6

Håll återställningsknappen i tre sekunder för att återställa enheten .
7

kontrollera displayen och kontrollera att inställningen är noll . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom