1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Grundläggande principer för parallellkoppling Radiografi

Röntgen eftersom det gäller tandvård syftar på att ta bilder av en patients tänder för att hjälpa tandläkaren att diagnostisera och behandla problem med tänder och tandkött . Parallell avser en teknik som används för att producera den bästa bilden möjligt , eftersom tandläkaren kräver inte bara en bild , men kräver att bilden ger honom den bästa visningen av hans patientens tänder . Film och Tand Justering

Enligt stiftelser i Continuing Dental Education , är att undvika skuggor på röntgenstrålar ett viktigt begrepp , och en där parallell röntgen kan vara till stor hjälp . Nyckeln till parallellkoppling är att anpassa filmen och den långa axeln av tanden på ett parallellt sätt , vilket kommer att ge den minsta skugga på filmen. Addera Distans

redovisas i National Institutes of Health , för att till fullo dra nytta av parallelltekniken, ska avståndet mellan källan till strålning , röntgenmaskineroch filmen vara så långt som möjligt . Likaså att öka avståndet mellan filmen och tänder möjliggör parallelleffekten.
Perpendicular

Efter rikta tanden och film och flytta källan som långt bort från filmen som möjligt, är det sista principen att rikta strålen av källan, röntgenstrålning, som är vinkelrät mot inriktningen av filmen och tanden. Som framgår av Dental Jämför , kommer detta att producera den bästa bilden . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom