1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Hur man upptäcker Poison Ivy

Poison Ivy är ett hudutslag som kan utvecklas efter att du kommer i kontakt med weedlike Poison Ivy anläggningen . De flesta människor är allergiska mot den oljiga harts produceras av denna växt . Snuddar anläggningen när hon gick genom en skog , eller vidrör en yta som har spår av denna harts , kan utlösa en allergisk reaktion och obehagliga symptom . Symtom från Poison Ivy kan härma de av andra allergiska reaktioner . Var uppmärksam på vissa tecken för att avgöra om Poison Ivy orsakat ditt utslag . Instruktioner
1

Se upp för klassiska Poison Ivy symtom såsom klåda , rodnad , svullnad och blåsbildning .
2

Kontrollera huden för att se om utslag bildar en rät linje . Beroende på hur din hud kom i kontakt med växten , kan din utslag i form av en rak linje ner dina ben eller armar . Addera 3

uppmärksam på när utslag utvecklas. Om du märker ett utslag inom två dagar vandring genom en park eller annan trädbevuxen område , kanske du har Poison Ivy . Reaktionerna på den oljiga hartset i Poison Ivy utvecklar vanligtvis 24 till 28 timmar efter exponering . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom