1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Utvecklingsproblem av ungdomar

iden mellan barndom och vuxen ålder är ungdomar. Denna period börjar med början av sexuell mognad och slutar med att vara en oberoende vuxen enligt en artikel av Russell Viner och Deborah Christie i den 5 februari 2005 frågan om "British Medical Journal". I västvärlden motsvarar denna period i allmänhet tonåren. Många utvecklingsproblem uppträder under en tonårs väg till vuxen ålder.

Ungdom börjar med puberteten. Under puberteten utvecklas de reproduktiva organen och yttre könsorganen såväl som icke-reproduktiva egenskaper såsom höfter och bröst i tjejer och ett förhöjd röst- och ansiktshår hos pojkar. En ökning av hormoner initierar puberteten i åldrarna 11 år hos tjejer och 13 år hos pojkar. Puberteten börjar med bröstutveckling och en tillväxtspurt i flickor och testikelförstoring hos pojkar. Ungdomsspårar upplever vanligen en tillväxtspurt senare börjar vid cirka 14 år. Pubertets landmärken är den första menstruationsperioden för tjejer och den första utlösningen för pojkar. Vanliga ungdomar är försenade puberteten och är korta i höjd vilket är ett särskilt bekymmer bland pojkar enligt Dr Viner och Dr. Christie. Ett annat område med fysisk utveckling ligger i hjärnan särskilt frontalloben som är området för impulskontroll bedömning och förmåga att planera. Frontalbenen utvecklas under tonåren och början av 20-talet. En ouppbyggd frontal lope hjälper till att förklara impulsivitet riskabelt beteende och humörhet hos ungdomar.

Kognitiv utveckling

Förmågan att tänka abstrakt börjar utvecklas i tidig ungdom. Abstrakt resonemang gör att man kan tänka på framtiden och se flera resultat. I början av ungdomar kan tänkandet vara mer konkret tills abstrakt tänkande utvecklas mer fullständigt. Senare i ungdomar gör möjligheten att motivera genom abstrakt tänkande tonåringar att upptäcka inkonsekvenser och hyckleri vilket kan leda till argument med andra.

Social utveckling

Ungdom är en period att skilja från föräldrar med målet att vara en oberoende vuxen. Under denna period kan argument mellan tonåringar och föräldrar bli mer intensiva. Ungdom är vanligtvis märkt med mindre föräldraansvar och större inbördes inflytande. Således kan information från föräldrar ignoreras.

Enligt utvecklingsteoretikern Erik Erikson söker tonåringar vanligtvis sina identiteter. Tonåringar försöker vanligtvis olika identiteter till exempel att prova olika klädstilar eller agera på ett sätt med vänner och på annat sätt hemma. Denna rollförvirring löses vanligen genom att bilda en enda identitet men vissa verkar aldrig finna sig själva. Vissa tonåringar går inte igenom denna roll förvirring eftersom de antar sina föräldrars normer och värderingar. När de avgör vilka de är definierar tonåringar vanligtvis andra i förhållande till sig själva. Tonåringar kan ha svårt att inse hur deras beteenden påverkar sig eller andra. Således tror ungdomar vanligtvis att de är oskadliga för vad som helst som händer med dem vilket kan leda till riskabelt beteende. Många tror också att andra särskilt föräldrar inte kan förstå vad de går igenom.

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom