1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Epsom Salt för Diabetics

ntalet amerikaner som diagnostiseras med diabetes ökar varje år. Det kan finnas flera fördelar med att använda Epsom saltfot soaks som en del av din dagliga rutin. Dessa kan hjälpa till att lindra fotens smärta svullnad och spänning samt hjälpa till med reglering av insulin när det används under en doktors övervakning.

Egenskaper

Epsom-salt är i huvudsak magnesiumsulfat vilket kan vara mycket fördelaktigt " 3 [[Du behöver magnesium för att säkerställa att du har rätt muskel- och nervtillväxt liksom enzymfunktionen. Trots att lite forskning har gjorts om effektiviteten av magnesiumsulfat när det gäller att hjälpa till med symtom på diabetes kan det finnas en länk till det som hjälper till med några av dess biverkningar.

Fördelar

När Epsom salt absorberas in i kroppen genom en fotbad eller bad kan det bidra till att öka effektiviteten av insulinproduktionen. Detta kan hjälpa din kropp att reglera blodsockernivån. Reglering av blodsocker är avgörande för att minska risken för ytterligare hälsoproblem i samband med diabetes. Ett Epsom saltfotbad kan också hjälpa till att lindra spänningar smärta och svullnad i fötterna vilket ofta är ett symptom på diabetes. Det är troligt att administrering av en Epsom saltfotblötning är effektiv i hjälpa till med lättnad av några av symtomen i samband med diabetes. Tillsätt 1/2 kopp Epsom salt till två liter varmt vatten. Använda denna dagliga dagstidning kan bidra till att minska svårighetsgraden av problemen med fötterna samt att hjälpa till med insulinproduktionsproblem i samband med diabetes. Rådgör med din läkare innan du använder Epsom-salt för att lindra symtomen.

Biverkningar

Biverkningar är sällsynta men sluta använda Epsom-salt om du börjar utveckla en allergisk reaktion. Sök omedelbart omedelbart om du upplever något av följande symtom: andningssvårigheter halsbesvär eller svullnad i tungan läpparna eller ansiktet. Du kan också märka mindre biverkningar inklusive upprörd mage och diarré.

Överväganden

Det har skett lite medicinsk forskning som gjorts på effektiviteten av Epsom-saltet för att hjälpa till med att lindra symtom på diabetes. Diskutera eventuella mediciner du tar samt andra hälsoproblem som du kan ha med din läkare innan du använder någon form av Epsom-salter.

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom