1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

OSHA Öga säkerhet

Den Occupational Safety and Health Administration ( OSHA ) är uppdelningen av Förenta staternas Department of Labor som sätter regler och krav som alla arbetsgivare måste följa för att skydda sina anställda på arbetsplatsen . OSHA kräver ögonskydd på alla arbetsplatser där det finns en chans att en anställd kommer att möta faror som kan skada ögonen . Arbetsgivaren måste också utbilda sina anställda att använda ögon säkerhetsutrustning ordentligt . OSHA

Arbetsgivarna måste följa de obligatoriska OSHA för val av ögonskydd för de anställda . Det finns bestämmelser för allmän säkerhet arbetsplatsutrustning, plus ytterligare regler för industrier, maritima företag och byggföretag . Dessa standarder avser risker som kemikalier, flygande partiklar , gaser eller strålning .
Utbildning
p Om en riskbedömning fastställer att de anställda måste bära ögonskydd , kräver OSHA utbildning för de anställda . Utbildningen ska omfatta den typ av skyddsutrustning för att använda , hur man bär det på rätt sätt och hur man ska ta hand om utrustningen . Den anställde måste visa en grundlig insikt i utbildning innan han kan arbeta i den farliga miljö .

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom