1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Hur kan jag ha någon fast besluten att en Rehab Center i Kansas

? Enligt Kansas lag , föräldrar, vårdnadshavare , konservatorer eller makar har befogenhet att gå till tingsrätten för att presentera en petition för en domare att godkänna tvångsintagning på en psykiatrisk eller ämne missbruk problem . Betydelse

Framställaren ska fastställa att ämnet är en fara för sig själv eller för samhället innan du söker åtaganden förfarande . Bevis skall lämnas till domstol och minst två vittnen ska beskriva det farliga beteendet i ämnet . Domstolen fastställer ett datum för huvudförhandling och beställer en efterföljande utvärdering av ämnet med en expert .
Tidsplan

Beroende på hur brådskande situationen , kan processen ta någonstans från 7 till 21 dagar . Förhandlingen kan hållas i ett hem , i en rättssal eller i en behandlingsanläggning eller sjukhus . Ämnet för utfrågningen har möjlighet att närvara vid förhandlingen genom att lämna in en begäran till domstolen åtminstoneen dag före förhandlingen .

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom