1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Slamavskiljare Lagar i Central Florida

En slamavskiljare är en term som ofta används för att beskriva vad som verkligen är en septisk system , med tanken att vara en av de två huvuddelar . En septisk system har en tank som behåller och uppsamlar fasta ämnen och en bädden där vätskeutflödet är fördelat. Slamavskiljare finns i olika storlekar och avlopp finns i olika utföranden för att passa lokala markförhållanden och är vanliga framför allt i det land eller små städer där det inte finns något centralt avloppssystem . I centrala Florida finns det stränga lagar som reglerar septisk systemdesign . The Tank

Godtagbara septiktankar i Central Florida och de flesta av USA är gjorda av betong och transporteras till platsen på en lastbil . Varje län har sina egna lagar om slamavskiljare , men de allmänna reglerna i Central Florida kräver en 750 - liters tank minsta storlek för en 2 - sovrum hem , 900 liter för en 3 - sovrum hus , 1.000 liter för en 4 - sovrum hus och plus 250 liter för varje extra sovrum .
Läge

Central Florida ingen septisk systemet kan placeras närmare än 75 meter från en brunn . Detta kan orsaka problem på små partier som det ofta inte finns tillräckligt med utrymme för en bra och en septisk eller grannens väl kan vara placerad på en plats som inte tillåter en septisk system i ditt parti . Det är mycket viktigt att ha en expert avgöra om du kommer att kunna passa en septisk system och en väl på din vara innan du köper . Addera ditt Tillstånd

Ingen septisk systemet i Central Florida får byggas utan tillstånd . Alla avlopp måste utformas av en kvalificerad ingenjör och jord tester måste göras innan ett tillstånd kommer att utfärdas . Jorden testet kommer att avgöra vilken typ av system som fungerar bäst i varje läge . Om jorden tränger på önskad takt kommer ett konventionellt system troligen att godkännas . Grundvattennivån är hög i de flesta av centrala Florida , och husägare har ofta installera en kulle systemet ovan jord eller andra dyrare konstruktioner som innehåller pumpar och elektroniska apparater . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom