1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Tilläggs graviditetsförsäkring

ngefär 13 procent av gravida kvinnor i USA har inte försäkring enligt den amerikanska graviditetsföreningen. Dessutom är de kvinnor som har försäkringsskydd ofta underinsured under graviditeten. Tilläggsplaner för graviditetsförsäkringar är tillgängliga för att täcka kostnader i samband med graviditet arbete och leverans som inte omfattas av dina vanliga försäkringsplaner. för inklusive labarbete sambetalningar självrisker och sjukhusavgifter. Det kan också hjälpa dig att betala för eventuella problem eller komplikationer som uppstår såsom för tidig leverans olyckor sjukdomar och komplikationer.

Förmåner

Du kan få pengar från kompletterande graviditetsförsäkring för inkomst du har förlorat på grund av graviditet och leverans enligt ASK Benefit Solutions. Vanligtvis kommer du att betala inkomstförlustinkomsten under din mammaledighet eller längre om du har haft komplikationer.

Du ska anmäla dig till en förlossningsplan så fort du går in i planeringsstadiet att ha en bebis Vissa företag kan kräva en väntetid innan dina förmåner blir aktiva. Vid inskrivning kommer du sannolikt att fylla i formulär som ger din medicinska historia till företaget.

Om tilläggsförsäkringen är för dyr för din budget kanske du vill överväga rabattföräldraplaner. Medan du anmält dig betalar du en lägre skattesats på alla medicinska tjänster som krävs under din graviditet inklusive sjukhusavgifter sjukhuskostnader och laboratorieavgifter.

Varning

Du bör ta ut tilläggsförsäkring innan du är gravid. Du kan nekas täckning om du försöker anmäla dig till en plan när du redan har upptäckt att du är gravid. Om du redan är gravid och behöver försäkring kan du vara berättigad till statligt stöd. Medicaid ger försäkringsskydd till låginkomstkvinnor.

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom