1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Loud Maskiner & Öronproblem

Buller hörselnedsättning ( Nihl ) kan uppstå som en följd av engångsexponeringför mycket högt ljud eller upprepad exponering för höga ljudnivåer . Maskiner på arbetsplatsen kan producera ljudnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel . Ljud mäts i decibel ( dB ) , ett mått på ljudtrycket . En " A -vägt " skala av decibel ( dBA ) mätning använts för att spela in ljud som det mänskliga örat hör det . Säkra nivåer av ljudexponeringhar fastställts av American National Standards Institute ( ANSI ) och Occupational Safety and Health Administration ( OSHA ) . Definiera Noise

Buller är en oönskad nivå av ljud som kan störa hörsel . Exponering för höga bullernivåer kan orsaka tillfällig eller permanent hörselnedsättning . Loud maskiner kan generera dessa förhöjda nivåer .

Bullergränser

Gränserna för ljuddetekteringsområdefrån en självrisk på 10 dBA och en övre smärttröskel på 140 dBA. Exponering för nivåer över 90 dBA kräver genomförandet av ett hörselbevarande program .

Öronproblem

Exponering för höga maskiner kan orsaka buller hörselnedsättning ( Nihl ) . Skador på håren i innerörat ( snäckan ) som känner av ljud eller hörselnerven som bär signaler till hjärnan kan leda till en förlust av hörselförmåga.
Tillfälliga problem

Blast eller impulsljud från explosion eller påverkan kan orsaka tillfällig förlust och öronsusningar ( tinnitus ) hörsel .
långsiktiga skador

Kontinuerlig exponering högljudda maskiner som genererar buller över 90 dBA , kan orsaka bestående hörselskador . Den drabbade personen kan uppleva kontinuerlig ringande i öronen eller en förlust av förmågan att höra höga och låga frekvenser .
Hörselskydd Bedömning
En professionell bedömning kan bestämma nivåer av hörselnedsättning hörsel tester , som utförs av en hörselspecialist( audionom ) kan mäta mängden och typen av skada som exponering för högljudda maskiner har orsakat . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom