1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Hur att lämna in en stämning till en nekad Livförsäkring Påstående

Försäkringsbolag kan inte godkänna varje påstående som lämnas in - vissa påståenden är falska , medan andra inte uppfyller emissionsgarantier riktlinjer . Företag som också tycker inte om att godkänna alltför många påståenden , eftersom det minskar intäkterna för verksamheten . I det fall ditt försäkringsbolag felaktigt förnekar ditt påstående , du kanske kan söka rättsliga åtgärder via en rättegång . För att väcka talan , måste du få så mycket bevis mot försäkringsbolaget som möjligt och helst söka juridisk representation från en advokat som specialiserat sig på försäkringsärenden . Instruktioner
1

Samla all dokumentation du har som stöder ditt fall mot försäkringsbolaget . Detta kan inkludera din ursprungliga försäkring , läkare och vittnesmål , beräkningar från tjänsteleverantörer , polisrapporter och liknande uppgifter .
2

Använd din dokumentation för att lämna in ett formellt klagomål mot försäkringsbolaget med din statens advokat allmänt kontor eller avdelning för försäkring . Att göra detta visar att du inte kunde rätta till problemet genom att prata med försäkringsbolaget och beskriver varför avslaget inte var motiverat . Addera 3

Hyr en kompetent advokat .

4

Bestäm vad du vill ha från rättegången . Beroende på vilken typ av försäkring och lagarna för din jurisdiktion , kan du ha rätt till pengar för sveda och värk och advokatarvoden , men ibland är du bara kan få vad du skulle ha fått av försäkringsbolaget .
5

Har din advokat skickar försäkringsbolaget ett formellt brev som anger din avsikt att stämma . Ibland försäkringsbolagen kommer att granska fall mer noggrant en gång hotades med en rättegång , i vilket fall du kanske kan undvika tvister .
6

Gå med din advokat att den domstol där du vill lämna in kostymen . Generellt bör du filen i små - fordringar domstol , men beroende på priset du söker och omständigheterna kring dräkten , kan andra domstolar tillämpas . Normalt bör din advokat be expediten om de former för att samla ekonomisk ersättning .
7

Fyll klagomålsformulär med din advokat . Formerna måste tydligt ange en anledning till åtgärd , eller anledningen till att du föra talan mot försäkringsbolaget . Om du lämnat in ditt klagomål till justitiekanslern eller avdelning för försäkring rätt sätt , bör din anledning till åtgärd vara koncis , lätt att förstå och bra stöd .
8

Sätt kopior av din dokumentation tillsammans med ifylld blanketter som behövs för den typ av stämning du vill att filen mot försäkringsbolaget . Har din advokat ge allt detta till domstolen kontorist . Expediten ska sedan ge underlag till din advokat så att advokat eller sheriffen för behörighet kan tjäna försäkringsbolaget .
9

Delta i formellt förhör för din rättegång med din advokat och presentera dina bevis för din rättegång . Om domaren finner din fördel , kommer han att utfärda en dom mot företaget och bestämma vilka, om några , belönar du bör få . Om en representant från försäkringsbolaget inte närvarande vid förhandlingen , kan domaren utfärda en tredskodom till din fördel . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom