1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Effekterna av temperatur på cellandningen

Allt levande får den energi de behöver från en cellulär process som kallas andning , en fysiologisk process där enkla mat molekyler som socker bryts ned av kroppens celler att producera energi . Betydelse

Andning är komplex serie av reaktioner som sker i alla levande celler , där enkla sockermolekyler bryts ned av kroppens celler att producera energi i form av ATP ( adenosintrifosfat ) molekyler .

Förhållandet mellan temperatur och cellandningen

normalt cellulära respirationshastigheten ökar när temperaturen för miljön ökar, och när miljön svalnar, andningsfrekvensen sjunker.
Addera mekanism

Temperatur kan representeras som den genomsnittliga kinetiska energi av vissa grupper av molekyler. Därför kan det spekulerats i att cellulära aktiviteter i hög grad påverkas av temperaturområdet , liksom graden av cellandningen .
I växter

växter , en del av dessa ATP-molekyler används vid fotosyntesen för att producera socker .
förekomst i flercelliga organismer

flercelliga organismer andas huvudsakligen aerob använder socker och syre , som producerar koldioxid , vatten och energi som biprodukter . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom