1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Beskrivning av ångest

De flesta människor har upplevt ångest , en ofta naturliga tillstånd , vid ett eller annat tillfälle . Bekanta dig med de faktorer som utgör ångest kan hjälpa dig att avgöra om du lider av en sjukdom eller helt enkelt en ibland orolig sinnesstämning . Missuppfattningar

En individs ångest inte nödvändigtvis utgör en handikappande sjukdom . För många är det en naturlig " alarmsystem " som hjälper människor att vara mer försiktig och alert , till skillnad från ett tillstånd som stör deras liv .

Typer

typer av ångestsyndrom är : generaliserat ångestsyndrom , eller överdrivna känslor av oro som inte kan relateras till en viss situation ; paniksyndrom, eller plötsliga ansats av panikliknandekänslor och symtom som racing puls , bröstsmärtor och illamående ; fobier, eller en orimlig rädsla för ett objekt eller situation ; och posttraumatiskt stressyndrom , som är resultatet av psykiskt skadade orsakats av en traumatisk händelse eller situation .
Behandling

Enligt National Institute of Mental Health , kan patienter hantera ångest med antidepressiva , såsom MAO-hämmare och tricykliska eller ångestdämpande läkemedel som hög styrka bensodiazepiner och betablockerare . Patienter kan också delta i psykoterapi , som innebär att diskutera sin oro med en psykolog för att fastställa dess orsaker och lämpliga sätt att hantera symtomen .

Symtom

Ångest lider kan upplever magbesvär , muskelspänningar , yrsel , huvudvärk , sömnlöshet eller andnöd . Emotionella symtom är rastlöshet , irritabilitet , koncentrationssvårigheter och förutse det värsta .
Expert Insight

ångest Association of America rapporterar att ångest drabbar 40 miljoner individer i USA som är 18 år gamla eller äldre . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom