1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

Hur man ska tolka Blood Work

Ditt blod håller dig vid liv , så det är bara naturligt att vilja förstå ditt eget blod arbete . Blodprov beställs antingen som del av en rutinmässig kontroll eller för medicinsk diagnos och behandling. Enligt Seattle Treatment Education Project , är blodvärdentolkas tillsammans eftersom enskilda värden inte alltid berätta en hel historia . Många faktorer påverkar blodprovsresultat . Instruktioner
1 Övervaka din röda och vita blodkroppar

Förstå att din blodstatus ( CBC ) är ett rutintest som används för att utvärdera din allmänna hälsa . De viktigaste värdena i din CBC omfatta mätning av dina vita blodkroppar (WBC) , röda blodkroppar(RBC) , hemoglobin , hematokrit , menar cellvolym ( MCV ) och trombocyter .
2 Dina vita blodkroppar bekämpa infektioner .

Läs WBC resultat och jämföra dem med det normala intervallet 4.500 till 1.000 . Funktionen för WBC är att bekämpa infektioner , högt antal kan tyda på infektion , medan ett lågt antal kan följa av användningen av vissa mediciner Addera 3 dina röda blodkropparinnehåller hemoglobin och hematokrit . .

Observera följande normala intervall för RBC , hemoglobin och hematorcrit : RBC är 4,5-5,9 för män och från 4,0 till 5,3 , hemoglobin är 14,0-18,0 för män och från 12,0 till 16,0 för kvinnor , och hematokrit är 40 % till 54 % för män och 37 % till 47 % för kvinnor . Ett lågt antal RBC brukar åtföljas av en minskning av hemoglobin och hematokrit -värden och kan föreslå anemi , medan en hög räkna RBC sker ofta med en hög hemoglobin och hematokrit och kan orsakas av benmärgssjukdom, låga syrehalter eller uttorkning

4

Jämför dina MCV resultat med de normala nivåerna , som är 80 till 96 . MCV mäter storleken på din RBC , vitamin B12 och folsyra brister leder till ökningar av MCV
5

Titta på de normala värdena för blodplättar , som är från 150.000 till 350.000 . . Trombocyter är nödvändiga för blodproppar , lågt antal blodplättar kan leda till fysisk skada , infektion eller vissa mediciner
6

Följ det normala intervallet för totalkolesterol , vilket är 140-220 . . Höga nivåer av totalkolesterol är förknippade med kranskärlssjukdom , och låga nivåer indikerar möjliga leversvikt .
7

Kontrollera dina triglyceridnivåer . Enligt till Encyclopedia of Surgery , triglycerider ökar med åldern . Referensintervallför vuxna män 20 till 29 år är 45 till 200 , och för kvinnor i samma åldersgrupp , är intervallet 37-144 . Höga triglycerider ökar risken för hjärtsjukdom och är associerade med ett antal sjukdomar , bland annat fetma , diabetes och hypotyreos , låg triglyceridnivåer finns hos personer med undernäring
8

Observera dina labbresultat för HDL-kolesterol . nivå. Ett resultat under 40 är låg , en hög HDL-nivå är önskvärd för att förebygga hjärtsjukdom
9

Hitta resultatet för dina LDL-kolesterolnivåer, som mäter risken för hjärtsjukdom . . En LDL-kolesterol nivå under 129 är önskvärd , medan LDL- kolesterolnivåer som spänner från 130 till 159 är gränsfall hög och nivåer som sträcker sig från 160 till 189 är höga .
10 Ett normalt blodsocker är viktigt för din hälsa .

Snabb innan blodprov för att kontrollera om ett förhöjt fasteblodsocker ( FBS ) nivå, en nivå över 140 efter en natts fasta ( inte äta något efter midnatt ) indikerar vanligtvis diabetes . Normala fastesockerhaltenköra i allmänhet mellan 70 och 110 . Om du har en FBS över 140 , kan din läkare ordinera ett glukostoleranstestför att bekräfta en diagnos av diabetes .
11

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom