1. Home
 2. alternativ medicin
 3. biter Stings
 4. Cancer
 5. förhållanden Behandlingar
 6. Tandhälsa
 7. Diet Nutrition
 8. Family Health
 9. Sjukvård Industri
 10. Mental hälsa
 11. Folkhälsa säkerhet
 12. Verksamheten Verksamheten
 13. hälsa

PALS Riktlinjer

Pediatric Advanced Life Support ( PALS ) kvalifikationer och tillhörande utbildning har utvecklats av American Heart Association och American Academy of Pediatrics . University of Maryland, Baltimore County rapporterar PALS ger vårdgivare kunskap om barn återupplivningsteknik. Behandling

Enligt American Heart Association , PALS utbildning och certifiering är utformad för att ge vårdpersonal en ram för behandling av svårt sjuka och skadade spädbarn och barn . PALS omfattar behandling av barn under en nödsituation , genom att stabilisera en patient och transportfaseni eller utanför en sjukhusmiljö.
PALS

PALS utbildning och riktlinjer ger information om orsaker och behandling av plötsligt hjärtstopp hos spädbarn och barn . Cardinal Glennon Medical Center information om PALS riktlinjer förklarar att hjärtsvikt är ovanligt hos barn och spädbarn , och oftast orsakas av ett annat tillstånd , till exempel andningssvikt och chock .

Riktlinjer

ingår i PALS riktlinjer finns information om försämringen av patienter i kritiska nödsituationer , enligt Cardinal Glennon Medical Center . I intuberade patienter vars tillstånd försämras , kommer riktlinjen DOPE i kraft , som kräver kontroll av utrustningen . Inkluderat i denna riktlinje är kontroller för fel på utrustningen och hinder i röret . Addera

SHARE

Upphovsrätt © Hälsa och Sjukdom